Linköpings Naturcentrum

Den naturliga mötesplatsen för miljöengagerade i Linköping!

Nytt i December!

Nytt i December!

Det här är en förlängning av Språkträgårdsprojektet som vi hade i somras med ett litet annat fokus! This is a continuation of the Nature garden program we had in the summer with a slight change of focus! Alla är välkomna! Everyone is welcome! Julia Meyer