Aktiviteter i april

”Livet på mitt vis” samt utställning under april med Mika Liffner – INSTÄLLT
Torsdag 2 april kl.18.30

 

Barrträdsexkursion

Söndag 5 april kl 9 – 16

Tommy Tyrberg tar oss med på en spännande och inspirerande exkursion i Norrköping med omnejd där vi hoppas få se åtminstone ett 15-20-tal olika barrträd. Tag med matsäck och lämpliga kläder för en heldag.

Arrangör: Föreningen Östergötlands Flora i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Tommy Tyrberg, 011-532 30, tommy.tyrberg@gmail.com
Samlingsplats: Samling för samåkning: Linköpings Naturcentrum kl 9.00 och/eller Himmelstalundsbadet parkering kl 9.30
Anmälan: Senast den 3/5 till Tommy Tyrberg, 011-532 30, tommy.tyrberg@gmail.com
Kostnad: Gratis

 

Medlemmarnas bildkväll – INSTÄLLT
Måndag 6 april kl 19.00, Östergötlands Naturfotografiska Sällskap.

 

Natur i konst och konst i natur! – INSTÄLLT
Tisdag 7 april kl 18.00, Lars-Ove Östensson, konstvetare och chef för Passagen Linköpings Konsthall.

 

”Fåglar i södra Indien och på Andamanerna” – INSTÄLLT
Onsdag 15 april kl 19.00, Linköpings Fågelklubb

 

Lunchpromenad längs Stångån – INSTÄLLT
Onsdag 15 april kl 12.30, Linköpings kommun och Östergötlands museum

 

Frö och plantbytardag

Lördag 18 april kl 14 – 16

Blåklinten, FOBO och Sesam bjuder in till frö- och plantbyte. Ta med egna fröer, plantor och sticklingar. Föredrag om täckodling kl 14.30.

Arrangör: Linköpings Trädgårdsklubb Blåklinten, FOBO (Förbundet Organisk-Biologisk Odling) och Föreningen Sesam
Kontakt: Marek Rolenec, kansli@fobo.se
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: Gratis

 

Fagning av Naturskyddsföreningen äng

Lördag 18 april kl 10.00

Välkommen att delta i fagningen av vår äng i Bjärka Säby. Fagning innebär att höstens löv och kvistar räfsas ihop. Räfsor finns att låna. Ta med eget fika. Ett extra fagningstillfälle ordnas eventuellt i vecka 15.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51, 0733-14 75 46
Plats: Naturskyddsföreningens äng Bjärka Säby. (Där vägen mot Bestorp korsar järnvägen).
Kostnad: Gratis

 

Barnguidning: Livet i dammen – INSTÄLLT
Lördag 18 april kl 10.00, Linköpings kommun

 

En workshop om Zero Waste – Noll avfall – INSTÄLLT
Söndag 19 april kl 14.00 – 16.00, Naturskyddsföreningen Linköping 

 

Ormsafari – INSTÄLLT
Söndag 19 april kl 10.00, Linköpings kommun

 

Att vandra på Östgötaleden

Måndag 20 april kl 18.30

Vad ska man tänka på när man vill ut och vandra? Författaren Fredrik Neregård som skrivit boken ”Vandra i Östergötland” delar med sig av sina råd och tips under denna föreläsning.

Arrangör: Linköpings Naturcentrum/Calluna AB
Kontakt: Lotta Lindström, 076-836 49 08
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: Gratis.

 

Hur farliga är våra svenska svampar?

Tisdag 21 april kl 18.30

Välkommen till en kväll där vi bekantar oss med våra giftigaste svampar. Vi får veta vad man gör om man misstänker att man blivit svampförgiftad, hur gifterna fungerar i kroppen och vilka skador de kan ge. Föredragshållare är Peter Hultén, som är farmakolog och legitimerad apotekare och som arbetar på Giftinformationscentralen, GIC, i Stockholm.

Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg, 070-937 13 62, magnus@svampklubben.org
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: Gratis

 

”Från fågelsång och utomäktenskapliga förbindelser till sjukdom, telomerer och åldrande: En fågelekologs odyssé.” – INSTÄLLT
Torsdag 23 april kl 18.30, Östergötlands Ornitologiska Förening

 

Introduktion till fågelskådning, Del 2 – INSTÄLLT
Torsdag 23 april kl 18.00, Linköpings kommun och Linköpings fågelklubb

 

Tinnerö gård genom tiderna – INSTÄLLT
Lördag 25 april kl 14.00, Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet

 

Vårmorgon i Kungsbro naturreservatINSTÄLLT
Lördag 25 april kl 09.00
, Linköpings kommun

 

Vårsläpp på Halshöga – INSTÄLLT
Söndag 26 april kl 10.00, Linköpings kommun

 

Rödlistan 2020 – tillstånd och trender för Sveriges flora och fauna

Tisdag 28 april kl 18.30 (OBS! tiden)

Den svenska rödlistan över hotade arter uppdateras vart femte år och i april 2020 publiceras en ny rödlista. Ulf Bjelke från ArtDatabanken ger oss en exklusiv inblick i tillståndet och trenderna för den svenska floran och faunan.

Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska Förening i samarbete Entomologiska Föreningen Östergötland och Studiefrämjandet
Kontakt: Tommy Karlsson, 070-605 62 61, tommy.karlsson@bredband.net
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: Gratis. Fika till självkostnadspris.

 

Floraväkteriträff – årligt möte för floraväktare

Onsdag 29 april kl 18.30

En utmärkt complement-aktivitet till inventerandet utgörs av floraväkteri. Det går ut på att övervaka en eller flera växtlokaler för hotade/rödlistade växter genom att besöka dessa en gång per år och kolla hur mycket det finns av arten och sedan rapportera till artportalen eller Länsstyrelsen. Smörgåsfika i pausen.

Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland, Östergötlands Naturalhistoriska Förening och Föreningen Östergötlands Flora i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Kjell Antonsson, 0725-16 42 45, kjell.antonsson56@gmail.com
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: Gratis

 

Valborgsfirande på Naturskyddsföreningens äng

Torsdag 30 april kl 19.00

Välkommen att fira Valborg bland vitsippor och morkullor med Naturskyddsföreningen på vår äng i Bjärka Säby. Natursnokande och brasa. Brasan tänds cirka kl 20.30. Medtag fika. Brasan ger bra grillglöd.

Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping
Kontakt: Björn Ström, 013-10 34 51 / 0733-14 75 46
Plats: Naturskyddsföreningens äng Bjärka Säby. (Där vägen mot Bestorp korsar järnvägen).
Kostnad: Gratis

Varmt välkomna!