Guidad fågelskådning, Stångån och Stångåmynningen

Lördag 22 februari kl. 09.30 – ca 12.00

Vi samlas vid segelbåtshamnen i Linköping norr om motorvägen. Vi kollar vad som kan uppehålla sig på fälten och i ån, varefter vi promenerar mot åmynningen. Om det är is på Roxen finns det helt säkert en vak med mycket fågel utanför åmynningen. I buskar och vassar hittar vi en del småfågel. Förhoppningsvis kommer vi att få se kungsfiskaren som patrullerar ån efter småfisk. Vid åmynningen intar vi medhavd fika. Guide är Ingemar Ander.

Arrangör: Linköpings Fågelklubb
Kontakt: Ingemar Ander: 076-776 26 68, ingemar.ander@comhem.se
Samlingslats: Segelbåtshamnen
Kostnad: Gratis

Årsmöte och föredrag om barkborrar i allmänhet och granbarkborrar i myckenhet

Tisdag 25 februari kl. 17.30

Traditionellt årsmöte som pågår ca en timme, sedan fikar vi och därefter berättar Gunnar Isacsson om granbarkborrens biologi, dess årscykel, naturliga fiender, skogsbruket och naturvårdens påverkan på arten. Avslutningsvis blir det mera om barkborrar i allmänhet: Hur man känner igen de olika grupperna, artkännetecken på gångsystem, hur man hittar och preparerar dem.

Arrangör: Entomologiska Föreningen Östergötland i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Kjell Antonsson: 072-516 42 45, kjell.antonsson56@gmail.com
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: Gratis. Fika till självkostnadspris.

Rena Stenåldern

Torsdag 27 februari kl. 18.30

Tom Carlsson berättar om människorna vid sjön Roxen under 10.000 år baserat på utgrävningar av stenålderslämningar. Efter föredraget hålls årsmöte för Föreningen Linköpings ekopark.

Arrangör: Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström: 013-10 34 51, 073-314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Plats: Linköpings Naturcentrum
Kostnad: Gratis

Vinter i Tinnerö eklandskap

Lördag 29 februari kl. 10.00

Under vandringen söker vi djurspår och ser hur växterna övervintrar. Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Janne Moberg och Ulla-Britt Forsgren.

Arrangör: Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet
Samlingsplats: Parkeringen vid Rosenkällasjöns dämme, Tinnerö eklandskap
Kostnad: 20 kr.

Varmt välkomna!

Kategorier: Uncategorized