Medlemsföreningar

Naturcentrum samarbetar med Linköpings natur och miljöföreningar. Tillsammans erbjuder vi ett brett program med föreläsningar, exkursioner och studiecirklar. Förutom de aktiviteter som återfinns i vårt aktuella program har alla föreningarna egna medlemsaktiviteter som man får ta del av om man är medlem. Är ni intresserade av att gå med i någon förening eller vill veta mer om dem så finns den information ni behöver här nedan. En del av föreningarnas aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet. Studiefrämjandet är ett studieförbund med inriktning mot natur, kultur och miljö.

Entomologiska Föreningen Östergötland (EFÖ) Allmän naturförening med naturvård och frågor kring insekters ekologi som huvudprofil.
Friluftsfrämjandet Föreningen arrangerar ledarledda friluftsaktiviteter för alla åldrar och värnar om allemansrätten och tätortsnära natur.
Förbundet Organisk-Biologisk Odling (FOBO) Förening för att främja organisk-biologisk odling med naturen som förebild.
Linköpings Ekopark Förening för att bevara och utveckla natur- och kulturhistoriska värden inom f.d. Garnisonens övningsområde.
Föreningen Östergötlands flora Föreningens främsta syfte är att under perioden 2011–2020 inventera floran i landskapet Östergötland. Såväl nybörjare som erfarna botanister är välkomna som medlemmar. Kurser och exkursioner anordnas årligen.
Linköpings Akvarieförening Förening vars syfte är att främja akvarieintresset bland ungdomar och vuxna i Linköping med omnejd.
Linköpings Fågelklubb Ornitologisk förening med uppgift att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan samt väcka fågelintresset hos allmänheten i Linköping.
Linköpings svampklubb Föreningen främjar intresset för såväl vild som odlad svamp.
Linköpings trädgårdsklubb Blåklinten Lokalförening av Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) som arbetar för att under trivsamma former öka intresse för och kunskap om trädgårdsodling i Linköping med omnejd.
Naturskyddsföreningen Linköping Lokalkrets av Naturskyddsföreningen, som arbetar med naturvård och miljöfrågor.
Svenska Rovdjursföreningen Föreningen arbetar för att rovdjuren i vårt land skall garanteras långsiktig överlevnad.
Svenska Turistföreningen, Stångåkretsen Förening för att främja lokal turism med mottot ”Känn din bygd”.
Trädgårdsföreningens vänner Förening som arbetar för att värna om och öka intresset för Trädgårdsföreningen.
Östergötlands Naturalhistoriska förening (ÖNF) Intresseförening för natur och biologi. Arbetar mycket med florainventeringar och hotade arter.
Östergötlands naturfotografiska sällskap (ÖNS) Förening för att främja intresset för naturfotografering.