I vår vackra parkmiljö är du välkommen att njuta av fågelliv, lövens sus och vädrets makter året runt!

I parken finns möjlighet till picknick eller lapande av sol på gräsmattan eller i våra hängmattor. Vill du grilla kan du använda Naturcentrums egen grillplats, som dagtid används i naturskolans verksamhet i syfte att laga mat ute.

Köksträdgården

Här odlas olika grönsaker och snittblommor. Vi odlar ekologiskt och använder inte konstgödsel eller gifter. Köksträdgården är också en öppen visningsträdgård för dig som är trädgårdsintresserad. Om du är intresserad av att veta mera, kontakta gärna vår trädgårdsmästare Klas Schlichting på: 0761-33 01 31 eller klas.schlichting@calluna.se.

Genbanken

Här finns också Genbanken för rödlistade kärlväxter i Östergötland (GRÖ) som odlar och visar upp drygt sjuttio rödlistade, hotade, vilda kärlväxter. GRÖ är ett samarbetsprojekt mellan Birgittaskolan i Linköping, Östergötlands Naturalhistoriska Förening och Naturcentrum.

I genbanken vid Naturcentrum hittar du ett sjuttiotal rödlistade kärlväxter. Alla är utrotningshotade eller sällsynta och finns eller har funnits i Östergötland.

Syftet med genbanken är att bevara och att visa upp hotade växter i Östergötland.  Nordiska genbanken hjälper oss att bevara fröer för framtiden. Östergötlands naturalhistoriska förening har av Länsstyrelsen i Östergötland fått tillstånd att samla in fröer från rödlistade arter.

Länsstyrelsen, ArtDatabanken och ÖNF har en unik kunskap som bidragit till genbankens existens. Elever från Birgittaskolan har genbanken som en del i sin undervisning i naturkunskap och biologi. Finansieringen har skett med hjälp av statliga bidrag till kommunal naturvård samt bidrag från Östsam. Välkomna på ett besök!