Naturskola

Välkommen att utforska naturen med oss på Linköpings Naturskola!

Temat för oss på Naturcentrum i år handlar om integration och natur. Vi vill skapa möjligheter till förutsättningslösa möten mellan människor och mellan människor och natur. Kulturell mångfald möter biologisk mångfald.

I Naturskolan kommer vi i år därför också att fokusera på integration, men från ett mer naturnära perspektiv. Hur passar alla bitarna ihop?

Alla delar i en enhet spelar roll, samspelar, fyller en funktion. För att få en helhet behövs alla beståndsdelar och ingen är viktigare än någon annan. Inte en enda mikroskopisk del i ett stort kretslopp eller samhälle saknar funktion, även om vi människor ibland missar betydelsen av till exempel en gråsugga. Eller en mygga. Eller en maskros. I naturen är vi alla lika och vi på Naturcentrum vill hjälpa till att göra naturen till en mötesplats för alla.

En röd tråd genom alla lektionsteman i år kommer att vara samspelet mellan olika organismer för att kunna skapa och bibehålla en fungerande enhet. Hur vi alla behövs för att arbeta tillsammans för en livskraftig och hållbar miljö helt enkelt. Eller nej, det är inte alls enkelt. Men väldigt väldigt viktigt och vi kan alla göra något.

Genom att känna, fråga, lyssna, komma med förslag, titta, lukta, tänka och diskutera kan vi fundera kring, och förhoppningsvis upptäcka vad vi själva kan göra för att bidra till ett mer hållbart samhälle där alla delar har lika värde och betydelse!