Medlemsföreningar

Naturcentrum samarbetar med Linköpings natur och miljöföreningar. Tillsammans erbjuder vi ett brett program med föreläsningar, exkursioner och studiecirklar. Förutom de aktiviteter som återfinns i vårt aktuella program har alla föreningarna egna medlemsaktiviteter som man får ta del av om man är medlem. Är ni intresserade av att gå med i någon förening eller vill veta mer om dem så finns den information ni behöver här nedan. En del av föreningarnas aktiviteter sker i samarbete med Studiefrämjandet. Studiefrämjandet är ett studieförbund med inriktning mot natur, kultur och miljö.

En allmän naturförening med naturvård och frågor kring insekters ekologi som huvudprofil.

En förening för att främja organisk-biologisk odling med naturen som förebild.

Förening för att bevara och utveckla natur- och kulturhistoriska värden inom f.d. Garnisonens övningsområde.

Föreningen har som syfte att inventera floran i landskapet Östergötland. Föreningen bildades 2011 och inventeringen beräknas pågå till efter år 2020. Förutom exkursioner och florakurser anordnar föreningen även föredrag. Det går bra att vara medlem utan att delta i inventeringen.

Föreningen Sesam är en ideell förening som verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter genom att medlemmarna fröodlar. Vi vänder oss i första hand till hängivna odlare som är nyfikna på ovanliga eller gamla köksväxtsorter och andra nyttoväxter.

Friluftsfrämjandet är Sveriges största friluftsorganisation med cirka 82000 medlemmar. Våra tusentals ideella ledare guidar varje år barn och vuxna ut på små äventyr. Genom våra lokalavdelningar kan vi erbjuda Sveriges bredaste utbud av friluftsaktiviteter.

En lokal förening av Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR). Föreningen driver föreningsbigården som är belägen i Trädgårdsföreningen med Belevederen som närmsta granne i Lasarettsbacken. Vi organiserar nybörjar- och fortsättningskurser i samarbete med Vuxenskolan. Bigården är öppen för allmänheten helgfria torsdagar kl.18:00-20:00 under perioden maj-augusti, då alla är mycket välkomna att se på verksamheten.

En ornitologisk förening med uppgift att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan samt väcka fågelintresset hos allmänheten i Linköping.

Förening som sysslar med koloniträdgårdar är varierande & vackragrönområden nära staden.

Föreningen främjar intresset för såväl vild som odlad svamp.

En lokalförening av Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) som arbetar för att under trivsamma former öka intresse för och kunskap om trädgårdsodling i Linköping med omnejd.

En lokal krets av Naturskyddsföreningen, som arbetar med naturvård och miljöfrågor.

Föreningen Rädda Vallaskogen bildades 1984 för att väcka opinion och stoppa byggandet av Vallaleden genom Vallaskogen. Hela Vallaskogen är ett kommunalt naturreservat sedan 2017. ”Du behöver Skogen! Skogen behöver Dig!” är föreningens motto.

STF Linköping omfattar Linköping, Åtvidaberg, Kinda och Ydre kommuner. Med den vida Östgötaslätten, Eklandskapet, Stångån, Kinda kanalsystem, höga berg och glittrande sjöar i sydost är detta ett varierat och spännande landskap för äventyr. Minnen från forntiden och pulsen i högteknologisk verksamhet speglar den fantastiska utvecklingen genom historien. Följ med oss på upptäcktsfärd!

Föreningen arbetar för att rovdjuren i vårt land skall garanteras långsiktig överlevnad.

En riksomfattande ideell förening som startade 1938. I Östgötakretsen anordnas evenemang, föredrag, öppna trädgårdar, trädgårdsringar, resor, samköp av plantor och trädgårdsmaterial, växtbytardagar m.m. Syftet med föreningen är att sprida kunskap och inspiration för att göra våra trädgårdar mer varierade och personliga. .

Östergötlands Naturalhistoriska förening (ÖNF)

En intresseförening för natur och biologi som arbetar mycket med florainventeringar och hotade arter.

En förening för att främja intresset för naturfotografering.

En fågelförening som verkar för fågelskydd och naturvård, fågelforskning och fågelintresse i Östergötland. De driver fågelrelaterade projekt, samordnar fågeltävlingar, debatterar naturvård och försöker lyfta frågor om fåglar och annan biologisk mångfald hos allmänhet och politiker. Föreningen har en medlemstidning som heter Vingspegeln.