• Naturskolans verksamhet
 • Aktuellt
 • Program
 • Andra aktiviteter
 • Pedagogiska planeringar
 • Förväntningar
 • Bokning & kostnad
 • Kontakt & presentation

På Naturskolan brinner vi för ett platsbaserat lärande där hållbar utveckling är ett viktigt fokus. Vi vill att våra besökare ska få möta naturen på ett lekfullt och undersökande sätt. Genom att vara närvarande i naturen och uppleva omgivningarna genom våra sinnen kan vi få en mer hållbar relation till vår omvärld och tillsammans göra världen till en bättre plats. Naturskolan är inte en bestämd plats utan ett arbetssätt där idén är att ”lära in ute” samt att lära ”hands on” är bärande. Forskning visar att när hela kroppen och alla sinnen är inblandade i ett lärande blir kunskapen lättillgänglig, påtaglig och konkret.

Vi bedriver Naturskolan enligt Naturskoleföreningens koncept med utomhuspedagogik som plattform samtidigt som vi tar avstamp i läroplanerna. Vi erbjuder kreativa och lustfyllda tillfällen som inspirerar och utvecklar vårt sätt att ta hand om vår jord. Trädgårdsföreningen, skolgården, våra naturreservat och andra miljöer i vår kommun är fantastiska resurser för lärande. Vårt mål är att genom praktiskt arbete förstärka och förankra ett teoretiskt faktainnehåll i ett sammanhang.

Titta i det aktuella programmet för att ta del av det tema som pågår just nu. I övrigt utformar vi gärna innehåll och teman tillsammans med er. Vill ni samarbeta med oss kring friluftsdagar, fortbildningar och liknande så hör av er så pratar vi oss samman om detta.

Program 2021

Pandemisäkring

”Det var roligt att håva
och titta på insektsinsekterna”.

”Roligt att se att barnen vågade vara
med och prova aktiviteterna. De brukar
ofta vara mycket mer försiktiga”.

Go´fika med tipspromenad
Måndagen den 7/12 kl. 14.00 - 15.00, 10kr/person. (anmälan krävs, meddela eventuella allergier.)

  Jullovskul
Skapande i vinterskrud - måndag 4/1 och tisdag 5/1. (anmälan krävs.)

 Go´fika med aktivitetspromenad
Måndag 4/1 kl. 14.00 - 15.00, 10kr/person. (anmälan kräv, meddela eventuella allergier.)

Go´fika med tipspromenad
Måndagen den 1/2 kl. 14.00 - 15.00, 10kr/person. (anmälan krävs, meddela eventuella allergier.)

Sportlovskul
Rörande lekar - tisdag 23/2-21 och onsdag 24/2-21. (anmälan krävs)

Go´fika med aktivitetspromenad
Måndagen den 1/3 kl. 14.00 - 15.00, 10kr/person. (anmälan krävs, meddela eventuella allergier.)

Påsklovskul
Äggande aktiviteter - onsdag 7/4-21 och torsdag 8/4-21. (anmälan krävs)

Sommarlovskul
Fånga dagen och de vattenlevande insekterna - tisdag 15/6-21 och onsdag 16/6-21. (anmälan krävs)

Vad ni kan förvänta er av vår naturskoleverksamhet

Våra lärtillfällen ska ge er en upplevelse och en erfarenhet utifrån det ämne och/eller område som ni valt. Ni får ta del av en pedagogiskplanering till ert område om det finns en sådan. (Detta kommer gradvis att ordnas för alla arbetsområden). I vissa fall kommer ni också att få ta del av annat material att använda före och/eller efter ert inbokade lärtillfälle. Ni får ert lärtillfälle till den platsen som vi tillsammanshar valt ut. Vi från naturskola ansvarar för undervisningen under lektionen.

Vad vi förväntar oss av er

Vi på naturskola vill att pedagogerna som kommer med eleverna deltar i arbetet tillsammans med eleverna. Vi vill också att ni ansvarar för att hjälpa igång elever som inte gör det de ska utifrån instruktionerna, detta då ni känner era elever bäst. Eventuell konfliktlösning ansvarar ni också för. Även detta då ni känner era elever på ett sätt som vi inte gör. Vi förväntar också av er att ni uppmuntrar eleverna att ha kläder efter väder. Detta för att lektionen och vistelsen hos oss ska bli så bra som möjligt.

Avbokning & ombokning

Då vi är få pedagoger som arbetar på Linköpings Naturskola kan ert lärtillfälle i värsta fall ställas in på grund av sjukdom. Då informerar vi er så fort det bara är möjligt om detta och bokar ett annat tillfälle så fort som möjligt. Om det är så att ni behöver avbeställa/omboka ert lärtillfälle vänligen gör det så fort som möjligt efter bokning.

Förväntansdokument

Bokning

Bokning kan ske via telefon 076-322 75 27, 013-20 62 68 eller e-mail linkopingsnaturcentrum@calluna.se

Vid bokning behöver vi svar på följande:

  • Skolans namn
  • Kontaktperson
  • Antal elever
  • Antal medföljande pedagoger
  • Vilken sorts lärtillfälle som önskas
  • Fakturaadress inkl. organisationsnummer och referensnr.

Utöver detta behöver ni tagit del av förväntansdokumentet.

Avbokning & ombokning

Om det är så att ni behöver avbeställa/omboka ert lärtillfälle vänligen gör det så fort som möjligt efter bokning. Ombokning kostnadfritt.

Kostnad

Priset är 495 kr per klass/grupp (exklusive moms) och tillfälle. Kostnad för reseersättning och material kan tillkomma. Detta pris gäller för skolor i Linköpings kommun och för ett begränsat antal tillfällen.

När det gäller friluftsdagar, fortbildningar och liknande samt om andra kommuner i vårt närområde vill ta del av vårt innehåll vänligen kontakta oss för en prisuppgift.

Kontakta oss gärna för bokning och mer information

Mickaela Thilly 076-322 75 27

Linköpings Naturcentrum
Lasarettsgatan 1
582 29 Linköping
linkopingsnaturcentrum@calluna.se
Telefon: 013-20 62 68

Presentation av vår naturskolepedagog

Mickaela har jobbat som pedagog i förskolans och skolans värld i ungefär 25 år. Bland annat har hon varit med och startat en utomhusförskola i Västerviks kommun. De senaste åtta åren har hon arbetat i Linköpings kommun som både fritidspedagog och lärare i åk 1-3 och 4-6. Hon har läst en magister i utomhuspedagogik, är utbildad fritidspedagog och grundskollärare 1-6 med legitimation i alla teoretiska ämnen, och är dessutom utbildad specialpedagog.