29 juni
Onsdag – 14.00

På spåret i Vidingsjö

Vandring på något av de uppmärkta spåren.

Plats och tid: Vidingsjö motionscentrum kl.14.00
Arrangör: STF Linköping
Kontakt: Ulla-Britt Åstrand: 070-623 18 43 
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

10 juli
Söndag – 17.30

Sopp i knopp – Utflykt tema soppar

Soppar tillhör de svampar som har arter som kan visa sig väldigt tidigt på säsongen. Följ med ut i markerna i Tinnerö naturreservat för att se vad som kommit upp.

Plats och tid: Tinnerö naturreservat kl. 17.30
Samling: Samling vid Fröbergs parkeringsplats
Koordinater för aktiviteten: 58.3717930, 15.6259646
Arrangör: Linköpings Svampklubb
Kontakt: Mikael Hagström: mikael@svampklubben.org, 076-845 82 06
Anmälan: Ingen
Pris: 0 kr medlemmar, 20 kr övriga

7 aug
Söndag – 10.00

Slåtter i Naturskyddsföreningens äng i Bjärka-Säby

Vi slår gräset med lie, räfsar ihop och hänger upp på traditionellt vis på hässjor. På slåttern bjuder föreningen på smörgås och svagdricka vid lunch. Lie och räfsor finns att låna. Alla är välkomna.

Plats och tid: Ängen i Bjärka Säby kl.10.00
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström: 013-10 34 51, 073-314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

10 aug
Onsdag – 14.00

På spåret i Vidingsjö

Vandring på något av de uppmärkta spåren.

Plats och tid: Vidingsjö motionscentrum kl.14.00
Arrangör: STF Linköping
Kontakt: Ulla-Britt Åstrand: 070-623 18 43 
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

14 aug
Söndag – 10.00

Stegeborg – porten till Östergötland

Vi gör en utflykt till den historiska, vackra bygden vid Stegeborg. Här vandrar vi Stegeborgsslingan, en del av Östgötaleden. Den ca 12 km långa vandringen går genom skogar, hagmarker, strandängar och är intressant omväxlande både i natur och svårighetsgrad. Vi passerar Skällvik kyrka och fornborg och även en gammal kvarnruin vid Kvarndammen. Fin utsikt kan vi också njuta av. Turen tar ca 4 timmar så det blir minst två raster. Kläder efter väder och stadiga skor/kängor är viktigt. 

Plats och tid: Samling kl. 08.30 vid Vidingsjö Motionscentrum för ev samåkning till parkering vid Stegeborgs slottsruin. (Betalparkering) 
Arrangör: STF Linköping
Kontakt: Britt-Louise Nilsson: 076-067 00 95 
Anmälan: Senast 11/8 till stflinkoping@stfturist.se
Pris: Medlem 40:-, icke medlem 60:-

20 aug
Lördag – 10.00

Besök hos Billbäcks plantskola

Vi får guidning i visningsträdgården och har möjlighet att ställa frågor om växter och odling. Plantskolan som har funnits i 60 år och har egen trädodling.  

I Café Villa Flora serveras lunch och fika som man kan köpa.

Plats och tid: Billbäcks plantskola, Svärtinge kl.10.00
Arrangör: Trädgårdsklubben Blåklinten
Kontakt: May Larsson: 070-591 08 43 
Anmälan: Senast 12/8, se kontakt ovan. Max 20 deltagare.
Pris: Gratis

20 aug
Lördag – 16.00

Medlemsmöte i Långbogenreviret

Liksom förra sommaren träffas vi på grillplatsen 1 km SV om Rådsla för att prata om nutid, framtid och kanske dåtid med avseende på rovdjurssituationen i Östergötland. Ta med fika.

Plats och tid: Långbogenreviret, kl.16.00
Arrangör: Svenska Rovdjursföreningen
Kontakt: Björn Ljunggren: 070-528 98 13 eller bjorn.ljunggren@rovdjur.se
Anmälan: Ja
Pris: Gratis

20-21 aug
Lördag/Söndag – 18.00

Övernattning i reviret med chans till vargyl

Vi träffas efter medlemsmötet (se ovan)

Plats och tid: Långbogenreviret, kl.18.00
Arrangör: Svenska Rovdjursföreningen
Kontakt: Anton Hedström: 076-830 04 39 eller antonhedstrom@gmail.com
Anmälan: 17/8, se kontakt ovan. Max 8 st platser – först till kvarn.
Pris: Gratis

22 aug
Måndag – 19.00 (cirkelstart)

Studiecirkel – Svampar som signalarter

Många svampar har visat sig vara bra arter för att signalera värdefulla skogar ur naturvårdssynpunkt. Naturskyddsföreningen i Linköping och Linköpings svampklubb ordnar även hösten 2022 en studiecirkel om svamp med inriktning på marklevande signalartssvampar i skogen. För den som är mest intresserad av matsvampar hänvisar vi istället till svampklubbens nybörjarkurs som startar den 29 augusti. Vi besöker intressanta miljöer i Linköpings närhet och avslutar sedan inomhus med att gå igenom fynden. Antalet träffar beror på svampsäsongens utveckling och äger huvudsakligen rum på vardagskvällar. 

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum, kl.19.00 (cirkelstart)
Arrangör: Naturskyddsföreningen och Linköpings svampklubb i samarbete med Studiefrämjandet
Kontakt: Björn Ström: 073-314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Anmälan: Till Björn Ström, se ovan eller kom till första träffen.
Pris: Gratis för medlemmar i Svampklubben och Naturskyddsföreningen, icke medlem 200:- 

24 aug
Onsdag – 14.00

På spåret i Vidingsjö

Vandring på något av de uppmärkta spåren.

Plats och tid: Vidingsjö motionscentrum kl.14.00
Arrangör: STF Linköping
Kontakt: Ulla-Britt Åstrand: 070-623 18 43 
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

26-28 aug
Fredag – Söndag

Ljungsbro marknad

Svenska Rovdjursföreningen finns med på marknaden och informerar om rovdjuren och om sin verksamhet.

28 aug
Söndag – 11.00

Exkursion till Månhults naturreservat

I det kuperade skogslandskapet i gränstrakterna mellan Boxholm, Kinda och Linköpings kommuner finns flera nybildade naturreservat. Det senaste i raden är Månhults naturreservat. Området består av ett ålderdomligt odlingslandskap vid den högt belägna gården Månhult. Gården har inte brukats på flera decennier och området är till stora delar igenvuxet. Trots detta hyser det en mycket hög biologisk mångfald både vad gäller äldre lövträd och de lavar och mossor som är knutna till dessa, och blombesökande insekter såsom fjärilar, bin och blomflugor. Länsrådet Ann Holmlid och Boxholms skogars VD Johan Carpholm kommer att invigningstala och sedan följer flera olika aktiviteter. Naturalhistoriska föreningen bidrar med guidningar av biologerna Mikael Hagström och Tommy Karlsson, experter på kryptogamer respektive insekter.

Plats och tid: Samåkning från Linköpings Naturcentrum, kl 09.45
Arrangör: Länsstyrelsen, Östergötlands Naturalhistoriska Förening och Sommen naturum, m fl
Kontakt: Tommy Karlsson: 070-605 62 61, tommy_karlsson715@hotmail.com Kontaktperson för hela invigningen är Linnea Holmstrand: Linnea.Holmstrand@lansstyrelsen.se, 010-223 53 88.
Anmälan: Invigningen börjar 11.00 och håller på fram till ca 15.00. Deltagarna bjuds på lunch och som deltagare behöver du därför anmäla dig här: Invigning av Månhults naturreservat | Länsstyrelsen Östergötland (lansstyrelsen.se), senast 22 augusti.
Pris: Gratis

29 aug
Måndag – 17.00

Svampinformation och utställning  – 7 måndagar på Naturcentrum

Vi gör en utställning av de svampar, som vi hittat under veckoslutet. Förutom att titta på de utställda exemplaren kan du ta med egna svampar och få hjälp med att artbestämma dem.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.17.00-18.30
Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg: 070-937 13 62, magnus@svampklubben.org
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

29 aug
Måndag – 19.00 (start)

Lär dig känna igen svamparna! Nybörjarkurs

Brukar du bara plocka kantareller, men vill lära dig mer om goda matsvampar och hur man känner igen dem? Under 5 måndagar med start den 29 augusti går vi bl. a. igenom soppar och andra svampar utan skivor, kremlor och riskor, champinjoner, olika förväxlingssvampar och giftsvampar. Deltagarantalet är begränsat! Turordning efter datum för betald kursavgift.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.19.00-20.30
Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Monica Andersson, 070-554 18 12, monica@svampklubben.org
Anmälan: Se Kontakt ovan
Pris: Medlem 200:-, icke medlem 300:-

31 aug
Onsdag – 17.30

Svamputflykt – höstens första!

Det här är höstens första organiserade svamputflykt –och det är alltid lika spännande att se vad som finns i markerna! Vi plockar all sorts svamp, oavsett om den är ätlig eller inte, för att fräscha upp våra kunskaper inför säsongen. Ta med svampkorg eller papperskasse att plocka i, ”svampögonen” och fika!

Plats och tid: Vidingsjö motionscentrum kl.17.30. (Samling vid bortre delen av parkeringsplatsen.)
Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Klärry Karlsson: 070-5473 39, klarry@svampklubben.org, Annette Lundborg: 070-275 79 70, annette@svampklubben.org, Ulla Hodges: 073-157 21 83, ulla@svampklubben.org
Anmälan: Ingen
Pris: Medlem gratis, icke medlem 20:-

3 sep
Lördag

Husbyfjöls marknad, Borensberg

Svenska Rovdjursföreningen finns med på marknaden och informerar om rovdjuren och om sin verksamhet.

4 sep
Söndag – 10.00

Svampens dag – Svamputflykt i Ullstämmaskogen

Vi firar ”Svampens dag” genom att bege oss ut i svampmarkerna och se vad vi kan finna. Precis som många gånger förr ger vi oss av till Ullstämmaskogen. Vi plockar all slags svamp för att öka på kunskaperna. Ta med svampkorg eller papperskasse att plocka i!  

Plats och tid: Ullstämmaskogens naturreservat kl.10.00.
Samling: Parkeringen till Ullstämmaskogens naturreservat kl. 10.00. Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot Slättbacka/Kolbyttemon och åk c:a 3 km. Sväng vänster mot Ullstämmaskogens naturreservat. Alternativt nås området via cykel/gångvägen från Morgongatan.
Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Ulla Hodges: 073-157 21 83, ulla@svampklubben.org
Anmälan: Ingen
Pris: Medlem gratis, icke medlem 20:-

5 sep
Måndag – 17.00

Svampinformation och utställning  – 7 måndagar på Naturcentrum

Vi gör en utställning av de svampar, som vi hittat under veckoslutet. Förutom att titta på de utställda exemplaren kan du ta med egna svampar och få hjälp med att artbestämma dem.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.17.00-18.30
Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg:070-937 13 62, magnus@svampklubben.org
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

10 sep
Lördag – 14.00

Kungliga Djurgården och dess ekar

Medtag matsäck och grova skor  Vägvisare: Ulla-Britt Forsgren och Annika Isaksson 

Plats och tid: Tinnerö Eklandskap 14.00 – ca.16.00
Samling: Karleplans parkering, Tinnerö eklandskap kl.14.00
Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet 
Kontakt: linkopingsekopark@gmail.com
Anmälan: Ingen
Pris: Medlem gratis, icke medlem 20:-

12 sep
Måndag – 17.00

Svampinformation och utställning  – 7 måndagar på Naturcentrum

Vi gör en utställning av de svampar, som vi hittat under veckoslutet. Förutom att titta på de utställda exemplaren kan du ta med egna svampar och få hjälp med att artbestämma dem.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.17.00-18.30
Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg: 070-937 13 62, magnus@svampklubben.org
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

18 sep
Söndag – 09.00

Landsnäckor och svampar i Kärna mosse

Vi gör en förmiddagsvandring med en kombination av två olika organismgrupper. Jonas Roth, hobbybiolog från Linköping med blötdjur som specialintresse, visar och berättar om landsnäckor. Landsnäckor behöver kalk till sina skal och området har många arter, en del ovanliga som exempelvis kalkkärrsgrynsnäcka.

Under vandringen ser vi samtidigt på de svampar som dyker upp, dels på marken men också på den rikliga mängd av vedsvampar som växer på de nedfallna träden. Magnus Källberg från Svampklubben guidar oss om de svampar som dyker upp.

Medtag förmiddagsfika.

Plats och tid: Kärna mosse, norra infarten (Scoutgården), kl 09.00
Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska Förening i samverkan med Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg: 070-937 13 62
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

18 sep
Söndag – 13.00

Öppet hus på Fröberget

Alla hälsas välkomna att titta in i det renoverade torpet och se torparens miljö för övrigt. 

Kaffe serveras.

Plats och tid: Torpet ovanför Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap kl.13.00 – 15.00 
Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet
Kontakt: linkopingsekopark@gmail.com
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

19 sep
Måndag – 17.00

Svampinformation och utställning  – 7 måndagar på Naturcentrum

Vi gör en utställning av de svampar, som vi hittat under veckoslutet. Förutom att titta på de utställda exemplaren kan du ta med egna svampar och få hjälp med att artbestämma dem.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.17.00-18.30
Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg:070-937 13 62, magnus@svampklubben.org
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

24 sep
Lördag – 10.00

Vandring i Långbogenreviret

Lätt vandring i Långbogenreviret för att dels uppleva reviret och dels hitta spår (tassavtryck och spillning) efter varg.

Plats och tid: Långbogenreviret, kl.10.00
Samling: kl. 10. Plats meddelas vid anmälan
Arrangör: Svenska Rovdjursföreningen
Kontakt: Anton Hedström: antonhedstrom@gmail.com eller 076-830 04 39
Anmälan: Senast 21/9, se kontakt ovan
Pris: Gratis

24 sep
Lördag – 14.00

Våra arkeologiska favoriter

En arkeologisk vandring med Pär Hallinder och Annika Isaksson. 

Medtag matsäck och grova skor.

Plats och tid: Tinnerö Eklandskap kl.14.00 – ca.16.00 (Samling vid Fröbergetsparkering kl.14.00)
Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet
Kontakt: linkopingsekopark@gmail.com
Anmälan: Ingen
Pris: Medlem gratis, icke medlem 20:-

26 sep
Måndag – 17.00

Svampinformation och utställning  – 7 måndagar på Naturcentrum

Vi gör en utställning av de svampar, som vi hittat under veckoslutet. Förutom att titta på de utställda exemplaren kan du ta med egna svampar och få hjälp med att artbestämma dem.

Plats och tidLinköpings Naturcentrum kl.17.00-18.30
ArrangörLinköpings svampklubb
KontaktMagnus Källberg:070-937 13 62, magnus@svampklubben.org
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

3 okt
Måndag – 17.00

Svampinformation och utställning  – 7 måndagar på Naturcentrum

Vi gör en utställning av de svampar, som vi hittat under veckoslutet. Förutom att titta på de utställda exemplaren kan du ta med egna svampar och få hjälp med att artbestämma dem.

Plats och tidLinköpings Naturcentrum kl.17.00-18.30
ArrangörLinköpings svampklubb
KontaktMagnus Källberg:070-937 13 62, magnus@svampklubben.org
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

8 okt
Lördag – 14.00

Höst vandring runt Frökärret…

Tillsammans med vägvisare Janne Moberg och Pam Curwen. Medtag matsäck och grova skor.

Plats och tid: Tinnerö Eklandskap kl.14.00 – ca.16.00
Samling: Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap kl.14.00
Arrangör: Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet
Kontakt: linkopingsekopark@gmail.com
Anmälan: Ingen
Pris: Medlem gratis, icke medlem 20:-

9 okt
Söndag – 10.00

Preparering av insekter med mera

Dagen består av information och demonstration om hur man preparerar och tar hand om insekter och spindlar. Under denna dag får man lära sig allt hur man avlivar, preparerar och tar hand om diverse insekter och spindlar. Vi lär och visar varandra och diskuterar olika metoder. Eventuellt också lite om hur man vårdar en samling. 

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl. 10.00 – 16.00
Arrangör: Entomologiska Föreningen Östergötland
Kontakt: Kjell Antonsson: 072-516 42 45, kjell.antonsson56@gmail.com
Anmälan: Ingen
Pris: Fika till självkostnadspris

10 okt
Måndag – 17.00

Svampinformation och utställning  – 7 måndagar på Naturcentrum

Vi gör en utställning av de svampar, som vi hittat under veckoslutet. Förutom att titta på de utställda exemplaren kan du ta med egna svampar och få hjälp med att artbestämma dem.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl. 17.00 – 18.30
Arrangör:  Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg:070-937 13 62, magnus@svampklubben.org
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis