Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Vill du få information om de aktiviteter som händer på Linköpings naturcentrum varje månad? Prenumerera då på vårt nyhetsbrev! Nyhetsbrevet skickas ut en gång i månaden via mejl och innehåller information om vilka aktiviteter som händer hos oss kommande månad. Det kan vara allt från guidningar till föreläsningar eller kurser. Signa upp via länken och ta del av allt kul som händer hos oss!

23 mars
Torsdag – 19.00

Ugglor i Tinnerö eklandskap

De fina ekmarkerna i Tinnerö eklandskap ger oss stora möjligheter att höra ugglor om förhållandena är de rätta. Vi gör en vandring och upplever vårvinternatten. Vi avslutar med fika vid brasan.

Plats och tid: Fröbergets parkering Tinnerö eklandskap kl. 19.00
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping
Kontakt: Björn Ström: bjorn_strom@telia.com, 073-31 47 54
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

26 mars
Söndag – 10.00

Vandring vid Grönberget, Stjärnorp

Vi går återigen i den vackra Stjärnorpsskogen. Vandringen är ca 6 km i spännande och vacker skog med flera branter och stora stenar. Terrängen är på vissa partier krävande, men vi börjar och slutar på grusväg. Efter vandringen finns möjlighet att besöka det lilla museet vid parkeringen. Vandringen tar ca 2-3 timmar inkl två raster. Medeltempo. Kläder efter väder och bra vandringskängor.

Plats och tid: Kl. 09.30 Samling vid vid Vidingsjö för samåkning. (Mindre parkering vid Bjäsäter, samåk gärna!) Åker du direkt: Kl 10.00 vid Bjäsäters kvarn. Vägvisning: Från Linköping, åk mot Stjärnorp. Sväng sedan vänster vid skylt Bjäsäter 3 km. Meddela vid anmälan om du åker direkt.
Arrangör: STF Linköping
Kontakt: Barbro Östlund: stflinkoping@stfturist.se, 072-200 50 20
Anmälan: Senast 23 mars, se kontakt ovan.
Pris: Medlem 40 kr, övriga 60 kr.

26 mars
Söndag – 14.00

Årsmöte och redovisning om läget i Projekt Östergötlands Flora

Sedvanligt årsmöte (till ca 15). Därefter fika och sedan redovisning om läget i floraprojektet, utmaningar och återstående arbetsuppgifter. Dessutom redovisas planerna på en utflyktsbok och själva floran. Detta utmynnar förhoppningsvis i en diskussion om hur vi avslutar projektet på bästa sätt. Avslutning ca 16.30.

Plats och tid: Linköpings naturcentrum kl. 14.00
Arrangör: Föreningen Östergötlands Flora
Kontakt: Kjell Antonsson: kjell.antonsson56@gmail.com, 072-516 42 45
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

26 mars
Söndag – 17.00

Artrikedomen i Östgötska granskogar

Rebecca Petersen och Angelica Weisner berättar om sina studier som de gjorde som examensarbeten under sina biologistudier vid Linköpings Universitet, där de har jämfört skillnader kring olika insektgrupper, vedlevande skalbaggar, mossor och svampar i produktionsskogar och naturreservat av olika ålder i Östergötland.

Plats och tid: Linköpings naturcentrum kl. 17.00
Arrangör: Entomologiska Föreningen Östergötland (EFÖ)
Kontakt: Nicklas Jansson: nicja@ifm.liu.se, 070-553 49 44
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis (Fika till självkostnadspris)