september
utställning

Mika Liffner

Utställningen kan ses måndag 13/9 kl.08.00-16.00 samt torsdag 23/9 kl.08.00-16.00

9 sep
Torsdag – 18.30

”Livet på mitt vis” (INSTÄLLT)

(Föreläsningen med konstnären och självhushållaren Mika Liffner som visar bilder och berättar om livet på gården är inställd pgr. av sjukdom. Vi återkommer med nytt datum.)

Konstnären och självhushållaren Mika Liffner visar bilder och berättar om livet på gården.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl. 18.30
Arrangör: Linköpings Naturcentrum/Calluna AB
Anmälan: Ingen anmälan men begränsat antal platser
Pris: Gratis

11 sep
Lördag – 10.00

Vandringens dag; Bysjön runt, Åtvidaberg

Vi vandrar runt Bysjön, ca 7 km. Först går vi i Adelsnäsparken varefter vi följer Östgötaleden på sjöns södra sida genom ett vackert eklandskap. Vi passerar golfbanan och går genom samhället tillbaka till parkeringen. Under vägen får vi veta mero m samhället Åtvidaberg. Ta med matsäck för en rast. Kläder efter väder och bekväma vandringskängor.

Plats och tid: Åtvidaberg kl. 10.00. Samling på parkeringen vid Bysjöbadet. Åk riksväg 35 till Åtvidaberg, följ därefter brun skyltning mot Solkanonen (ligger vid Edbergafältet) parkering vid Bysjöbadet. Tåg, Kustpilen från Linköpings resecentrum eller buss 530 eller 30 till Åtvidabergs resecentrum.
Arrangör: STF Linköping
Kontakt: Ulla-Britt Åstrand: 070-623 18 43
Anmälan: stflinkoping@stfturist.se senast 9 september.
Pris: STF-medlem gratis, icke medlem gratis

12 sep
Söndag – 09.00

Naturskyddsföreningen Östergötlands länsstämma
Vi samlas med fika vid Borkhults festplats kl.9.00. Kl. 9.30 -10.30 hålls stämma. Kl. 10.30 berättar Nicklas Jansson, Länsstyrelsen, om insekter i ekarnas miljöer. Kl. 12.00-13 Lunch. Kl. 14.00 guidar Mikael Burgman och Nicklas Jansson oss i det vackra Hästenäsets naturresevat. Alla medlemmar och blivande medlemmar är välkomna.

Plats och tid: Borkhults festplats, Borkhult, Kastanjekullen, 597 96 Åtvidaberg.
Arrangör: Svenska Naturskyddsföreningen
Anmälan: Göran Toss: goran.toss@gmail.com, eller Lars Bodelius: 072-302 17 95 senast den 7 sept.

12 sep
Söndag – 10.00

Svamputflykt i Ullstämmaskogen anordnad av Linköpings kommun

Ta chansen att följa med Magnus Källberg och Ulla Hodges ut i Ullstämmaskogens svamprika marker för att lära mer om både udda och vanliga, giftiga och ätliga svampar.

Plats och tid: Parkeringen vid Ullstämmaskogens naturreservat kl. 10.00. Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot Slättbacka/Kolbyttemon och åk c:a 3 km. Sväng vänster mot Ullstämmaskogens naturreservat. Alternativt nås området via cykel/gångvägen från Morgongatan.
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg: 070-937 13 62, magnus@svampklubben.org och Ulla Hodges: 073-157 21 83, ulla@svampklubben.org
Pris: 20 kr

12 sep
Söndag – 13.00-15.00

Öppet hus på Fröberget

Alla hälsas välkomna att titta in i det renoverade torpet och se på torparens miljö för övrigt. Kaffe serveras.

Plats och tid: Samling vid torpet ovanför Fröbergets parkering, Tinnerö eklandskap kl. 13-15
Arrangör: Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet
Kontakt: Ulla-Britt Forsgren: 013-15 00 91 eller 070-292 52 69

12 sep
Söndag – 14.00

Svamptur speciellt för barn anordnad av Linköpings kommun

Först visar Magnus och Ulla ett antal svampar som kan finnas i skogen just nu och som är lätta att känna igen. Sedan börjar den stora svampjakten för att försöka hitta svamparna. Och man finner säkert också andra svampar som ser spännande ut!

Plats och tid: Parkeringen vid Ullstämmaskogens naturreservat kl. 14.00. Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot Slättbacka/Kolbyttemon och åk c:a 3 km. Sväng vänster mot Ullstämmaskogens naturreservat. Alternativt nås området via cykel/gångvägen från Morgongatan.
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg: 070-937 13 62, magnus@svampklubben.org och Ulla Hodges: 073-157 21 83, ulla@svampklubben.org
Anmälan: Ulla Hodges (se ovan)
Pris: 20 kr

12 sep
Söndag – 15.00

Uppstartsmöte med utflykt till Motala ströms ravin

Vi besöker Motala ströms ravin och den nyrestaurerade leden som tar oss runt i ravinen.

Plats och tid: Malfors, Ljungsbro kl.15.00. Samling vid Linköpings arena kl. 14.30
Arrangör: Östergötlands Naturfotografiska sällskap (ÖNS)
Kontakt: Björn Ström: 073-314 75 46, bjorn_strom@telia.com
Anmälan:
Senast den 11 september till Björn Ström (se ovan). Samåkning om så tillåts. Delad bensinkostnad.
Pris: Gratis

13 sep
Måndag – 17.00

Svampinformation och utställning – 7 måndagar på Naturcentrum

Vi gör en utställning av de svampar som vi hittat under veckoslutet. Förutom att titta på de utställda exemplaren kan du ta med egna svampar och få hjälp med att artbestämma dem. Eventuellt behöver vi begränsa antalet personer som kan vara i lokalen samtidigt.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl. 17.00 – 18.30
Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg: 070-937 13 62, magnus@svampklubben.org
Pris: Gratis

14 sep
Tisdag – 17.30

Svamputflykt i Rydsskogen anordnad av Linköpings kommun

Följ med svampkännarna Magnus Källberg (070-937 13 62) och Ulla Hodges (073-157 21 83) på en tur i Rydskogen och lär känna närnaturens olika svampar! Vanliga och mindre vanliga, ätliga och oätliga.

Plats och tid: Parkeringen till Rydskogens motionscentrum
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg: 070-937 13 62, magnus@svampklubben.org och Ulla Hodges: 073-157 21 83, ulla@svampklubben.org
Pris: 20 kr

18 sep
Lördag – 14.00

Följ med till Brotorp och Hawaii

Vi besöker en ruin av ett soldattorp med en ovanlig och rik flora, samt en vild bäckravin. Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Janne Moberg och Annika Isaksson.

Plats och tid: Samling kl.14.00 vid Rödbergets parkering, Tinnerö eklandskap.
Arrangör: Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet

19 sep
Söndag – 09.00

Naturvård i eklandskapet kring Stafsäters gård

För att hjälpa eken och alla dess ”invånare” pågår i sydöstra Sverige ett projekt ”Life – Bridging the Gap” där 30 värdefulla ekområden i sydöstra Sverige restaureras, ett flertal i ligger i Östergötland.  Projektet leds av Länsstyrelsen i Östergötland. Vi får följa med projektledaren Frida Nilsson till ekmarkerna runt Stafsäters gård för att se på de olika åtgärderna som genomförts. Medtag matsäck och lämplig klädsel för vandring/utevistelse.

Plats och tid: Parkeringen till naturreservatet, norr om Stafsäters gård, kl. 09.00
Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska Förening
Kontakt: Tommy Karlsson: 070-605 62 61
Pris: Gratis

20 sep
Måndag – 17.00

Svampinformation och utställning – 7 måndagar på Naturcentrum

Vi gör en utställning av de svampar som vi hittat under veckoslutet. Förutom att titta på de utställda exemplaren kan du ta med egna svampar och få hjälp med att artbestämma dem. Eventuellt behöver vi begränsa antalet personer som kan vara i lokalen samtidigt.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl. 17.00 – 18.30
Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg: 070-937 13 62, magnus@svampklubben.org
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

22 sep
Onsdag – 17.30

Svamputflykt till Lilla Aska

Öster om kyrkogården i Lilla Aska finns bra skogsområden med både löv- och barrskog och här kan det finnas svamp även om hösten varit torr. Ta med korg eller papperskasse att plocka i.

Plats och tid: Parkeringen vid Lilla Aska griftegård, första infarten till griftegården när man kommer från Stora Aska.
Arrangör: Linköpings kommun och Linköpings svampklubb
Kontakt: Johan Vestergren: 013-12 88 62, johan@svampklubben.org eller Ulf Samuelsson: 070-561 05 22, ulf@svampklubben.org
Pris: Kostnadsfritt för medlemmar i Linköpings svampklubb –för övriga 20 kr.

26 sep
Söndag – 09.30

Vandring vid Vårdnäs och Västerby

Vi gör en vandring i det vackra kulturlandskapet vid Vårdnäs kyrka och Västerby, söder om Linköping. Vandringen går på grusvägar, stigar och genom hagmarker. Under dagen har vi många fina utblickar mot Stora och Lilla Rängen. I området vi besöker finns flera naturreservat. Vi hittar fin vandringsnatur trots att vi är i närheten en stor golfbana!  

Info: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/besoksmal/naturreservat/vasterby-lovskogar-naturreservat.html

Vi vandrar i ”medeltempo” ca 13 km. Kläder efter väder, gärna rejäla vandringskängor. Tag med matsäck för två raster. Vi är tillbaka vid startpunkten cirka kl. 16.30.

Plats och tid: Vårdsnäs 09.30. Samling vid Vårdnäs kyrka, på grusparkeringen öster om kyrkan. Från Linköping, åk mot Rimforsa och tag av mot Brokind/Bestorp, eller åk via Bjärka-Säby/Bestorp. Skyltat till Vårdnäs. 
Arrangör: STF Linköping
Kontakt: (Vandringsledare) Gunnar Bejbro: 070-173 08 20
Anmälan: stflinkoping@stfturist.se senast 21/9
Pris: STF medlem 40:-, icke medlem 60:-.

26 sep
Söndag – 10.00

Vandring genom fyra naturreservat

Välkommen till en vandring genom de fyra naturreservaten Fågelmossen, Hästtumla, Bromossen och Stora Boda. Vandringen som är ca 12 km lång går genom myrmarker och gammal tallskog. Bitvis är det mycket blött så kängor med höga skaft eller stövlar rekommenderas. Vandringsleden är på vissa ställen ganska igenvuxen och ibland får vi klättra över nedfallna träd.

Vi börjar och avslutar vår vandring vid parkeringsplatsen till Fågelmossens naturreservat. Där finns det även ett vindskydd och en grillplats. Ta med mat för två pauser under själva vandringen så avslutar vi vandringen med att tända en eld och tillaga mat tillsammans vid grillplatsen.

Plats och tid: Fågelmossens naturreservat kl. 10.00–15.00. 
Arrangör: Friluftsfrämjandet Linköping
Kontakt: Malin Gröndahl Maass: 070-890 72 70, malingm70@gmail.com  
Anmälan: https://www.friluftsframjandet.se/regioner/ost/lokalavdelningar/linkoping
Pris: 20 kr

27 sep
Måndag – 17.00

Studiebesök i ett halmhus

Vad innebär det att bo i ett halmhus? Hur bygger man ett halmhus? På Verklighetens gård, söder om Skeda Udde, har Familjen Salbark har byggt ett boningshus av halm. Mer information kommer på facebook och hemisdan när vi vet om det går att genomföra.

Plats och tid: Verklighetens Gård 17.00-19.00
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping
Kontakt: miljovanligt.linkoping@gmail.com
Anmälan: Föranmälan viktig med hänsyn till covid-19!
Pris: Gratis

27 sep
Måndag – 17.00

Svampinformation och utställning – 7 måndagar på Naturcentrum

Vi gör en utställning av de svampar som vi hittat under veckoslutet. Förutom att titta på de utställda exemplaren kan du ta med egna svampar och få hjälp med att artbestämma dem. Eventuellt behöver vi begränsa antalet personer som kan vara i lokalen samtidigt.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl. 17.00 – 18.30
Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg: 070-937 13 62, magnus@svampklubben.org
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

2 okt
Lördag – 10.00

Klädbytardag

Kom och gör roliga klädbyten! Ta med max 10 st rena och välvårdade plagg och byt mot lika många andra plagg. För frågor eller vid intresse för att hjälpa till under dagen hör av dig till handla.miljovanligt.linkoping@gmail.com

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi begränsar antalet personer samtidigt inne i lokalen och det är viktigt att alla besökare håller avstånd och följer arrangörens instruktioner. Och kom bara om du är helt frisk.

Plats och tid: CupolenMajgatan 4, kl 10-14. Inlämning och utlämning av kläder under hela tidsintervallet.
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping
Kontakt: handla.miljovanligt.linkoping@gmail.com
Pris: Gratis
Pris: Gratis

2 okt
Lördag – 10.00

Svamputflykt – sena höstsvampar I
Kom med på svamputflykt – för senhösten bjuder ofta på en mångfald arter. Det brukar vara en fröjd att vistas i skog och mark så här års. Vi beger oss till Hellgrens hage i Malmslätt. Här finns både löv- och barrskog och en hel del blöta partier. Ta med korg eller papperskasse att plocka i.

Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Johan Vestergren: 013-12 88 62, johan@svampklubben.org och Ulf Samuelsson: 070-561 05 22, ulf@svampklubben.org
Samling: Vid parkeringen till fotbollsplanerna vid Hellgrens hage i Malmslätt kl. 10.00
Pris: Gratis

2 okt
Lördag – 14.00

Möte med fornlämningsadoptanter
Vi visar skötsel av ett urval fornlämningar. Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är arkeologen Per Hallinder, Annika Isaksson och Ulla-Britt Forsgren.

Arrangör: Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet
Samling: Samling vid Karleplans parkering, Djurgården, Tinnerö eklandskap för samåkning till Humpen.
Pris: 20 kr

4 okt
Måndag – 17.00

Svampinformation och utställning – 7 måndagar på Naturcentrum
Vi gör en utställning av de svampar som vi hittat under veckoslutet. Förutom att titta på de utställda exemplaren kan du ta med egna svampar och få hjälp med att artbestämma dem. Eventuellt behöver vi begränsa antalet personer som kan vara i lokalen samtidigt.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl. 17.00 – 18.30
Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg: 070-937 13 62, magnus@svampklubben.org
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

5 okt
Tisdag – 19.00

Nyfynd och tillfälliga gäster i den nordiska floran senaste 25 åren

För 26 år sedan gästade Mora Aronsson oss och kåserade kring temat ”Växter du aldrig sett eller kanske heller aldrig får sen”. Nu är Mora tillbaka igen med ett föredrag med liknande tema. Förra gången handlade det om växter som rölliksnyltrot, ängslosta, nötkörvel m.fl. Den här gången får vi stifta bekantskap med brantmalört, pysslinglåsbräken och många andra rariteter.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.19.00
Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska Förening
Kontakt: Bo Antberg: 070-790 69 33
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

9 okt
Lördag – 14.00

Ekens liv och livet i eken
En vandring bland områdets äldsta ekar. Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Pam Curwen och Annika Isaksson.

Plats och tid: Samling vid parkeringen vid Rosenkällasjöns dämme, Tinnerö eklandskap.
Arrangör: Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet
Pris: 20 kr

10 okt
Söndag – 09.00

Utflykt till Uknadalen och Garverimuseet
Utflykt till Uknadalen och det gamla industrilandskapet vid Falerum. Vi besöker om möjligt den gamla Garvaregården vid Wiaholm.

Plats och tid: Samling vid Linköpings arena kl. 08.00
Arrangör: Östergötlands Naturfotografiska sällskap (ÖNS)
Kontakt: Magnus Stark: 070-603 78 76, magnus@gstarkab.se
Anmälan: Senast den 9 oktober till Magnus Stark (se ovan)
Pris: Samåkning om så tillåts. Delad bensinkostnad

10 okt
Söndag – 17.00

Mångfotingar

Göran Andersson som är författaren till den del av Nationalnyckeln som behandlar mångfotingarna gästar oss denna kväll. Han visar bilder och berättar om mångfotingar, denna viktiga och fascinerande grupp.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.17.00
Arrangör: Entomologiska Föreningen Östergötland
Kontakt: Kjell Antonsson: 072-516 42 45, kjell.antonsson56@gmail.com
Pris: Gratis. Fika till självkostnadspris

11 okt
Måndag – 17.00

Svampinformation och utställning – 7 måndagar på Naturcentrum

Vi gör en utställning av de svampar som vi hittat under veckoslutet. Förutom att titta på de utställda exemplaren kan du ta med egna svampar och få hjälp med att artbestämma dem. Eventuellt behöver vi begränsa antalet personer som kan vara i lokalen samtidigt.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl. 17.00 – 18.30
Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Magnus Källberg: 070-937 13 62, magnus@svampklubben.org
Anmälan: Ingen
Pris: Gratis

12 okt
Tisdag – 19.00

Föredrag med Jan Sondell: ”Hur klarar sig sånglärkan i jordbrukslandskapet – studier i Kvismaren ger svar”

Sånglärkan trivs bäst på stora öppna åkrar utan träd. Vårsäd ger ett bra häckningshabitat. Det fungerar också ganska väl i höstsäd medan de som häckar i vallodlingar inte får fram några ungar. Orsaken är den tidiga första skörden i slutet av maj som lämnar bona med nykläckta ungar öppna för predation. Hur ska detta problem lösas?

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl. 19.00
Arrangör: Linköpings Fågelklubb
Kontakt: Ingemar Ander, 076-776 26 68, ingemar.ander43@gmail.com
Anmälan: Ingen föranmälan
Pris: Gratis

13 okt
Onsdag – 19.00

Medlemmarnas bildkväll – Tema: Det hände under coronan

Bildkväll med medlemmarnas alster från den ”nedstängda tiden”.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl. 19.00
Arrangör: Östergötlands Naturfotografiska sällskap (ÖNS)
Kontakt: Uffe Samuelsson: 070-228 87 59samuelsson.uffe@gmail.com

14 okt
Torsdag – 18.00

Nyfiken på COP-konferenser?

Den 1-12 november går COP26, FN:s internationella klimatkonferens, av stapeln i Glasgow. Vad händer under dessa två veckor? Hur går en COP-konferens till? Vad har mötena åstadkommit fram till idag, och vilka är huvudpunkterna på COP26? Mathias Fridahl från Linköpings universitet forskar på internationella klimatförhandlingar och berättar mer om klimatförhandlingarna under COP-konferenser.       

Plats och tid: Online via Zoom. Länk till föredraget meddelas via mail och på Facebook
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping
Kontakt: Elliot Franzén: elliot.franzen@gmail.com, 076-77 66 482
Anmälan: Ingen föranmälan krävs.
Pris: Gratis

16 okt
Lördag – 14.00

Vandring på Tinnerö stigar

En vandring på Smedstad gårds ägor. Medtag matsäck och grova skor. Vägvisare är Janne Moberg.

Plats och tid: Samling kl.14.00 vid parkeringen vid Smedstad dammar, Haningeleden
Arrangör: Samarrangemang mellan Föreningen Linköpings Ekopark och Studiefrämjandet
Pris: 20 kr

17 okt
Söndag – 10.00

Svamputflykt – sena höstsvampar II

Om inte kyla och frost kommer tidigt, kan senhösten bjuda på många annorlunda och läckra svamparter – inte bara trattkantareller. Vi åker till en av svampklubbens favoritställen, Ullstämmaskogens naturreservat, och hoppas på många spännande fynd! Ta med korg eller papperskasse att plocka i. Kom ihåg att titta på svampklubbens hemsida i förväg eller kontakta någon av de ansvariga för utflykten, eftersom en utflykt så här sent på hösten kanske måste ställas in på grund av frost. 

Plats och tid: Samling vid parkeringen till Ullstämmaskogens naturreservat kl. 10.00 
Från Haningeleden sväng vid Korpvallen mot Slättbacka/Kolbyttemon och kör c:a 3 km. Sväng vänster mot Ullstämmaskogens naturreservat. Tag alternativt cykelvägen från Morgongatan
Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Monica Andersson: 070-554 18 12, monica@svampklubben.org, Magnus Källberg: 070-937 13 62, magnus@svampklubben.org
Anmälan: stflinkoping@stfturist.se senast den 14/10
Pris: Medlem 40 :-, icke medlem 60 :-.

17 okt
Söndag – 10.30

Mathantverk i Gammalkil; Gävbo Bakstra och Löts gårdsmejeri

Vi träffas vid Gävbo Bakstra, tunnbrödsbageri, i Gammalkilstrakten. Där får vi höra om bageriets historia och även se de unika Vänekorna som bidrar med mjölk till bageriet. Därefter gör vi en vandring på ca en timme och avslutar den med en ”topptur” där vi tar paus för fika.

Vandringen: Lätt/ medelsvår, lite brant vid berget. Ta bekväma vandringsskor. Vi förflyttar oss sedan med bil drygt fem km till Löts gårdsmejeri. Mejeriets ägare berättar om verksamheten där fjällkor och getter är basen.Vid både Gävbo Bakstra och Löt finns möjlighet att inhandla deras smakliga produkter! Beräknad tid för hela utflykten: Ca 3–4 timmar. 

Plats och tid: Samling vid Gävbo Bakstra, kl 10.30. Vid Vikingstad, tag vänster i rondellen mot Ulrika och följ den vägen i ca 10 km. Tag därefter höger vid skylt Gävbo och följ vägen ca 1,7 km.
Arrangör: STF Linköping
Kontakt: Barbro Östlund: 072-200 50 20
Anmälan: Ingen
Pris: Kostnadsfritt för medlemmar i Linköpings svampklubb –för övriga 20 kr.

27 okt
Onsdag – 18.00

Studiebesök i återbruksbutiken Relove me

med Sticklings- och bokbyte

Relove me är en butik och verkstad för återbrukad inredning och renovering av möbler. Matilda, som driver butiken, berättar om verksamheten och vi kan kika runt i butiken. Tag med sticklingar från krukväxter eller böcker så byter vi med varandra. Ta gärna med fika!

Plats: Relove me, Molijns väg 8, 589 41 Linköping
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping
Kontakt: handla.miljovanligt.linkoping@gmail.com
Anmälan: senast 17 oktober till handla.miljovanligt.linkoping@gmail.com
Pris: Gratis

28 okt
Torsdag – 18.00

Café Planet
Mer information kommer.

Plats: Linköpings Naturcentrum kl.18.00
Arrangör: Studiefrämjandet och Linköpings Naturcentrum
Kontakt: Lotta Lindström: 010-303 91 49

31 okt
Söndag – 17.00

Harkrankar – storvuxna men okända tvåvingar
Harkrankar är och ser ut som storvuxna myggor. Trots att vi ser dem både här och där är det få personer som kan något om denna insektsgrupp. Michael Andersson, Jönköping, lär oss mer om dessa intressanta insekter.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl. 17.00 
Arrangör: Entomologiska Föreningen Östergötland
Kontakt: Tommy Karlsson
Pris: Gratis. Fika till självkostnadspris.

4 nov
Torsdag – 18.30

Mindre rovdjur

Föredrag på Linköpings Naturcentrum kl. 18.30 

Naturfotografen Hans Ring berättar och visar bilder av räv, grävling, mård, iller, vesslor, etc.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl. 18.30
Arrangör: Svenska Rovdjursföreningen
Kontakt: Björn Ljunggren: 070 528 98 13 eller bjorn.ljunggren@rovdjur.se
Anmälan: Björn Ljunggren (se ovan).
Drop-in om det finns lediga sittplatser.

7 nov
Söndag – 09.00

Vandring Limmern runt

Vi gör en dagsvandring i ”tassemarkerna” vid sjön Limmern, belägen sydväst om Skeda Udde. Vi går på små grusvägar och stigar men också delvis i skogen.  Både väster och öster om Limmern finns naturreservat med gammal orörd skog.  Vi vandrar väster om sjön till Svensbo, en ålderdomlig restaurerad torpmiljö.  På återvägen går vi öster om Limmern.

Info på lansstyrelsen.se

Vi vandrar i ”medeltempo” ca 16 km och är tillbaka vid startpunkten cirka kl. 16.30.  

Kläder efter väder, gärna rejäla vandringskängor. Tag med matsäck för två, tre raster. 

Plats och tid: Samling kl. 09.00 vid Rösätter. Från Linköping, åk till Skeda Udde, tag av mot Haraldsbo. Efter 6 km, tag av åt vänster mot Kopparhult. Åk 2,6 km, till Rösätter. Några bostadshus höger om vägen, och vi parkerar på vänstra sidan av vägen.
Arrangör: STF Linköping
Kontakt: (Vandringsledare) Gunnar Bejbro: 070-173 08 20
Anmälan: stflinkoping@stfturist.se senast 2/11

Pris: STF medlem 40 kr, icke medlem 60 kr

8 nov
Måndag – 19.00

Medlemmarnas bildkväll, Niclas Storm pratar bok och utställningar

Bildvisning och Niclas Storm berättar vad man ska tänka på vid bok– och utställningsprojekt.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.19.00
Arrangör: Östergötlands Naturfotografiska sällskap (ÖNS)
Kontakt: Anne-Li Stenström: 072-228 25 24, annelistenstrom@gmail.com
Pris: Gratis

11 nov
Torsdag – 19.00

Bevarandebiologi och återutplantering av orkidéer
Biologerna Simon Hultby och Linus Söderquist, från det nya företaget Orchis i Uppsala, har som specialitet att odla svenska orkidéer från frön. Syftet är att driva upp plantor som kan återutplanteras på växtlokaler som försvunnit. I ett pågående forskningsprojekt undersöker de metoder för att skapa nya orkidépopulationer på grönytor i Uppsala stad. Kvällens gäster berättar och visar bilder om sitt arbete och hur denna form av bevarandebiologi går till.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.19.00
Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska Förening
Kontakt: Örjan Byström: 070-629 62 18
Pris: Gratis

14 nov
Söndag – 17.00

Bärfisar – fult namn på vackra och intressanta djur

Carl-Cedric Coulianos gästar oss och berättar om föreningens fokusinsektsgrupp. Carl-Cedric är skinnbaggarnas okrönte konung i Sverige. 

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.17.00
Arrangör: Entomologiska Föreningen Östergötland
Kontakt: Torbjörn Blixt
Pris: Gratis. Fika till självkostnadspris.

18 nov
Torsdag – 19.00

Föredrag med Ingemar Ander: ”Fåglar i södra Indien och på Andamanerna”

Ikväll beger vi oss till Södra Indien samt till ögruppen Andamanerna utanför Burmas kust. Båda områdena är kända för sina endemiska fågelarter.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.19.00
Arrangör: Linköpings Fågelklubb
Kontakt: Ingemar Ander: 076-776 26 68, ingemar.ander43@gmail.com
Pris: Gratis

23 nov
Tisdag – 18.30

Höstträff

Vi avslutar höstens svampsäsong med att minnas hösten som varit med alla trevliga utflykter runt Linköping och olika arrangemang på andra håll. Vi tittar på bilder, pratar svampminnen och har trevligt tillsammans.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.18.30
Arrangör: Linköpings svampklubb
Kontakt: Monica Andersson: 70-554 18 12, monica@svampklubben.org
Pris: Gratis

25 nov
Torsdag – 18.00

Café Planet
Mer information kommer.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.18.30
Arrangör:  Studiefrämjandet och Linköpings Naturcentrum
Kontakt: Lotta Lindström: 010-303 91 49

28 nov
Söndag – 15.00

Adventsfika med bildvisning

Välkommen till vårt traditionella Adventsfika, där vi bjuder in en erkänd Naturfotograf att visa bilder.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.15.00
Arrangör: Naturskyddsföreningen (SNF) och Östergötlands Naturfotografiska sällskap (ÖNS)
Kontakt: Björn Ström: 013-10 34 51, bjorn_strom@telia.com , Uffe Samuelsson: 0702-28 87 59, samuelsson.uffe@gmail.com

29 nov
Måndag – 18.00

Biologiska mångfalden, magisk

Orden ”Den biologiska mångfalden” nämns ofta i medierna, men alltför sällan ser man närmare på dess innehåll. Karl-Olov Bergman vid Linköpings universitet forskar i ämnet och visar spännande exempel från Sverige och världen.

Plats och tid: Linköpings Naturcentrum kl.18.00-20.00
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping
Kontakt: Göran Toss: goran.toss@gmail.com
Anmälan: Göran Toss (se ovan), senast 22 november.