SPIRA - en grön kulturvecka 21/5 till 27/5 2023

Nu spirar det inte bara i naturen – utan hela Linköping och Norrköping spirar av idéer, hantverk och samarbeten för en ny värld.

Under en vecka i maj från den 21/5 till 27/5 firar vi bland annat den biologiska mångfaldens dag och visar upp regionala samarbeten för ett hållbart Östergötland. Vi kommer under veckan att fylla staden med event!

Vi välkomnar dig att följa med oss på inspirerande guidningar i naturen där vi bland annat visar upp fiskvandringsvägen vid Tekniska Verken, naturvärden i Slottsträdgården och mycket mer. Vi bjuder in till guidningar, workshops, föreläsningar, musik och mat som får både själen och jorden att jubla! 

Som avslutning på veckan kommer Trädgårdsföreningen i Linköping den 27 maj att fyllas med en rad olika aktiviteter och ett cykelloppis.

Varmt välkomna att delta!

21/5 15:00Visning av slottsträdgården med fokus på naturvärden
21/5 16:30Nykvarnsholmen – vacker parkmiljö med omlöp och fiskväg
21/5 17:00Visning av slottsträdgården med fokus på naturvärden
21/5 18:30Nykvarnsholmen – vacker parkmiljö med omlöp och fiskväg
22/5 08:00Ett blågrönt frukostseminarium om biologi, industri och ekonomi
22/5 10:00Universitetsmässa för biologisk mångfald
22/5 17:00Handla nu! Ta reda på din klimatprofil
22/5 17:00Visning av slottsträdgården med fokus på naturvärden
22/5 18:00Elbil i praktiken
22/5 18:00Biologiska mångfaldens dag
22/5 18:00Guidning i Genbanken för rödlistade växter i Östergötland
22/5 18:30Vilda pollinatörer – viktiga, men hotade
22/5 18:30Dialogforum: Vad ska vi med skogen till?
22/5 19:00Visning av slottsträdgården med fokus på naturvärden
23/5 11:00Utställning i Slöjdgalleriet: Tio mattor av Linn Karlsson
23/5 18:00Har du barnarbete i skafferiet? Hur du handlar hållbart och rättvist!
24/5 11:00Cykelvänlig arbetsplats
24/5 18:00Odlaren – En planetskötare?
24/5 18:00Solceller i praktiken
25/5 09:00EDAY 2023
25/5 17:00Återbruk på Linköpings Naturcentrum
25/5 18:00Visning av bigården
26/5 08:00Dialogforum: Vad ska vi med citykärnan till?
26/5 14:00Skapa med återbruksmaterial tillsammans med konsthantverkare
26/5 17:00Lanseringsfest Smarta kartan
27/5 07:00Gökotta i Vallaskogen
27/5 10:00Tur För Naturen
27/5 10:00Skapa med återbruksmaterial tillsammans med konsthantverkare
27/5 11:00Cykelkorgsloppis i Trädgårdsföreningen

21 maj
Söndag – 15.00

Foto: Ogun Caglayan Turkay

Visning av Slottsträdgården med fokus på naturvärden

Guidning av slottsträdgården med fokus på naturvärden. För några år sedan inventerades slottsträdgården med avseende på vedlevande fladdermöss, insekter, kryptogamer och vattendjur i dammen. För fåglar gjordes en sammanställning av de data som var kända. Vid guidningen diskuterar vi värdet av en stängd park jämfört med en som är öppen för allmänheten, fördjupar oss lite i vilka vattendjur som finns, lyssnar efter fåglar, berättar lite om parkens värden för fladdermöss samt diskuterar parkens värde i termer som kontinuitet och landskap. Kulturvärdena berörs i viss mån men fokus ligger på naturvärdena.

Plats: Linköpings Slott, Borggården, S:t Persgatan 3B, 582 28 Linköping (ingång från inre borggården)
Tid: kl.15:00
Arrangör: Naturmiljökonsultbyrån Calluna i samverkan med Länsstyrelsen
Kontaktperson: Håkan Andersson: hakan.andersson@calluna.se
Kostnad: Kostnadsfritt

21 maj
Söndag – 16.30

Nykvarnsholmen – vacker parkmiljö med omlöp och fiskväg

Sedan ett par år finns en fiskväg på Nykvarnsholmen i Stångån. Den är utformad som ett så kallat omlöp, en naturliknande bäck som gör det möjligt för fiskar och andra djur att passera dammen och vattenkraftverket. Platsen är dessutom en riktig hotspot för Linköpings historia. Det finns mycket spännande att höra om och se på platsen. Dagens guidning ger er en upplevelse av detta.

Plats: Nykvarnsholmen, (mitt emot Tekniska verkens huvudkontor), Nykvarnsgatan 2, 582 73 Linköping
Tid: kl.16:30
Arrangör: Linköpings kommun
Kontaktperson: Gunnar Ölfvingsson: gunnar.olfvingsson@linkoping.se
Anmälan: Ingen anmälan krävs
Kostnad: Kostnadsfritt

21 maj
Söndag – 17.00

Foto: Ogun Caglayan Turkay

Visning av Slottsträdgården med fokus på naturvärden

Guidning av slottsträdgården med fokus på naturvärden. För några år sedan inventerades slottsträdgården med avseende på vedlevande fladdermöss, insekter, kryptogamer och vattendjur i dammen. För fåglar gjordes en sammanställning av de data som var kända. Vid guidningen diskuterar vi värdet av en stängd park jämfört med en som är öppen för allmänheten, fördjupar oss lite i vilka vattendjur som finns, lyssnar efter fåglar, berättar lite om parkens värden för fladdermöss samt diskuterar parkens värde i termer som kontinuitet och landskap. Kulturvärdena berörs i viss mån men fokus ligger på naturvärdena.

Plats: Linköpings Slott, Borggården, S:t Persgatan 3B, 582 28 Linköping (ingång från inre borggården)
Tid: kl.17:00
Arrangör: Naturmiljökonsultbyrån Calluna i samverkan med Länsstyrelsen
Kontaktperson: Håkan Andersson: hakan.andersson@calluna.se
Kostnad: Kostnadsfritt

21 maj
Söndag – 18.30

Nykvarnsholmen – vacker parkmiljö med omlöp och fiskväg

Sedan ett par år finns en fiskväg på Nykvarnsholmen i Stångån. Den är utformad som ett så kallat omlöp, en naturliknande bäck som gör det möjligt för fiskar och andra djur att passera dammen och vattenkraftverket. Platsen är dessutom en riktig hotspot för Linköpings historia. Det finns mycket spännande att höra om och se på platsen. Dagens guidning ger er en upplevelse av detta.

Plats: Nykvarnsholmen, (mitt emot Tekniska verkens huvudkontor), Nykvarnsgatan 2, 582 73 Linköping
Tid: kl.18:30
Arrangör: Linköpings kommun
Kontaktperson: Gunnar Ölfvingsson: gunnar.olfvingsson@linkoping.se
Anmälan: Ingen anmälan krävs
Kostnad: Kostnadsfritt

22 maj
Måndag – 08.00

Ett blågrönt frukostseminarium om biologi, industri och ekonomi

Seminariet tittar närmare på möjligheterna att integrera hänsyn till den biologiska mångfalden i exploateringsprojekt och ställer frågan om och till vilken grad vi kan kompensera för förluster av biologisk mångfald genom kompensatoriska åtgärder. De två exempel som presenteras visar även på möjligheterna att lösa många problem i samma projekt.

Program

Vattenkraft – med tveeggad miljönytta in i framtiden

Jakob Bergengren, Tekniska Verken, berättar om vattenkraften som lokalt har en stor påverkan på det akvatiska livet i våra vattendrag och åtgärder kommer att krävas med både ny lagstiftning, nationell prövningsplan och en därtill kopplad miljöfond. Samtidigt utgör vattenkraften en viktig nyckel in i det fossilfria energisystemet i framtiden. Tekniska verken har en viktig roll i detta arbete. Det kommande arbetet med prioriteringar, åtgärder och framtidsplanerna presenteras.

Ecocomp, ekologisk kompensation för nettonollpåverkan på klimat och biologisk mångfald

Marie Kristoffersson från Calluna är projektledare för det Vinnova-finansierade projektet EcoComp. Företaget Calluna har under 30 års tid bidragit till att hantera frågor kring biologisk mångfald. Tillsammans med sina kunder arbetar företaget för att minska påverkan på naturen i olika exploateringsprojekt där ekologisk kompensation är en sista utväg. I projektet EcoComp arbetar Calluna tillsammans med 11 partners med att skapa en affärsplattform för ekologisk och klimatkompensation i svensk natur.

Panelsamtal om utmaningarna med att exploatera på naturens villkor och hur ekonomiska incitament för bevarande av arter och ekosystem kan se ut.

Moderator: Anders Carlsson, Linköpings Naturcentrum

Plats: Tekniska verken, Brogatan 1, 581 15 Linköping
Tid: kl.08:00 – 09:00 (Frukost serveras från 07.45. Efter seminariet visas den intilliggande fiskvägen för intresserade.)
Arrangör: Tekniska verken, Calluna och Linköpings Naturcentrum
Kontaktperson: Anders Carlsson: anders.carlsson@calluna.se och Jakob Bergengren: jakob.bergengren@tekniskaverken.se
Kostnad: Kostnadsfritt (men anmälan krävs för frukost)

22 maj
Måndag – 10.00

Universitetsmässa för biologisk mångfald

Sedan 1993 har den 22 maj varit utsatt för FN den biologiska mångfaldens dag, där Sverige varit delaktigt sen 2017. I år firar vi djur, natur, alla dess arter och ekosystem genom att hålla en mässa på universitetet! På denna mässa kan du hitta alla sorters organisationer och individer som jobbar med lokal och nationellt arbete för biologisk mångfald. Vi har flertalet föreningar, studentföreningar, företag och även politiker som alla har en sak gemensamt – de värnar om, jobbar för, och strävar efter en välmående biologisk mångfald. Under denna mässa har du också chansen att följa med på en campusvandring där ekologprofessorer från Linköpings universitet visar upp den lokala biologiska mångfalden. Vi ses där! Alla är välkomna!

Plats: Blå Havet, Kårallen, campus Valla, Linköpings universitet, 581 83 Linköping
Tid: kl.10:00 – 14:15
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping, tillsammans med många andra föreningar, företag och nyckelpersoner
Kontaktperson: Oliwer Schultz: oliwerschultz@gmail.com, 073-801 65 50
Kostnad: Kostnadsfritt

22 maj
Måndag – 17.00

Handla nu! Ta reda på din klimatprofil

Välkommen till Workshopen Handla nu där vi tar reda på våra klimatavtryck!

Med hjälp av Klimatkontot och WWFs Klimatkalkylator räknar vi ut våra individuella klimatavtryck och diskuterar sedan resultaten utifrån frågorna;

 • Hur väljer vi att leva?
 • Reflekterar vi över våra vardagsval?
 • Hur vi är som konsumenter?
 • Vad påverkar de val vi gör?
 • Hur påverkar de oss?

Detta är den första delen i Handla nu!, en gratis studiecirkel där man under 5 tillfällen går igenom sitt klimatavtryck och vad man kan göra för att göra mindre avtryck på klimatet för att istället bidra till en positiv utveckling. Är ni som deltagare intresserade av att skapa en cirkel och fortsätta ta del av materialet så pratar vi om hur man ska gå tillväga därefter.

Workshopen är kostnadsfri men vi ber er att anmäla er för att försäkra oss om att det finns platser till alla.

Plats: Sankt Larsgatan 44, 582 24 Linköping
Tid: kl.17:00
Arrangör: Folkuniversitetet
Kontaktperson: Ellen Törn: info.linkoping@folkuniversitetet.se
Anmälan: folkuniversitetet.se
Kostnad: Kostnadsfritt

22 maj
Måndag – 17.00

Foto: Ogun Caglayan Turkay

Visning av Slottsträdgården med fokus på naturvärden

Guidning av slottsträdgården med fokus på naturvärden. För några år sedan inventerades slottsträdgården med avseende på vedlevande fladdermöss, insekter, kryptogamer och vattendjur i dammen. För fåglar gjordes en sammanställning av de data som var kända. Vid guidningen diskuterar vi värdet av en stängd park jämfört med en som är öppen för allmänheten, fördjupar oss lite i vilka vattendjur som finns, lyssnar efter fåglar, berättar lite om parkens värden för fladdermöss samt diskuterar parkens värde i termer som kontinuitet och landskap. Kulturvärdena berörs i viss mån men fokus ligger på naturvärdena.

Plats: Linköpings Slott, Borggården, S:t Persgatan 3B, 582 28 Linköping (ingång från inre borggården)
Tid: kl.17:00
Arrangör: Naturmiljökonsultbyrån Calluna i samverkan med Länsstyrelsen
Kontaktperson: Håkan Andersson: hakan.andersson@calluna.se
Kostnad: Kostnadsfritt

22 maj
Måndag – 18.00

Elbil i praktiken

Tom Langborg, systemexpert på Linköpings universitet, berättar om elbilens för- och nackdelar från sin synvinkel som elbilsägare sedan 2016.

Han berör körning, laddning, ägandet samt miljöaspekten.

Föredraget visa tester av elbilar och hur man kan planera sina längre resor med hjälp av appar och websidor.

Efter föredraget finns tid för frågor. Vi bjuder på fika!

Plats: Medborgarskolan Norrköping, Tegelängsgatan 11 B, Norrköping 602 28
Tid: kl.18:00 – 19:30
Arrangör: Medborgarskolan
Kontaktperson: Helene Langborg: helene.langborg@medborgarskolan.se, 010-157 54 42
Anmälan: medborgarskolan.se
Kostnad: 95:-

22 maj
Måndag – 18.00

Foto: Amanda Andersson
Biologiska mångfaldens dag 22 maj – Trädgårdsföreningen och Magistratshagen
Den 22 maj är det internationella dagen för biologisk mångfald. Följ med på en guidning om värdet av biologisk mångfald i staden. Björn Ström guidar i Trädgårdsföreningen och Magistratshagen.

Plats: Linköpings Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, 582 29 Linköping
Tid: kl.18:00
Arrangör: Naturskyddsföreningen Linköping
Kontaktperson: Björn Ström: bjorn_strom@telia.com, 073-314 75 46
Kostnad: Kostnadsfritt

22 maj
Måndag – 18.00

Foto: Bo Antberg
Guidning i Genbanken för rödlistade växter i Östergötland
På Naturcentrum i Linköping finns sedan 17 år tillbaka en genbank med syfte att visa upp och bevara Östergötlands sällsyntaste växter. Bo Antberg, grundare och koordinator för GRÖ demonstrerar de drygt 80 arter som finns i odling och berättar om arbetet att bevara dem för framtiden i samarbete med NordGen.

Plats: Linköpings Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, 582 29 Linköping
Tid: kl.18:00
Arrangör: Östergötlands Naturalhistoriska Förening (ÖNF)
Kontaktperson: Bo Antberg: bo.antberg@linkoping.se, 070-790 69 33
Kostnad: Kostnadsfritt

22 maj
Måndag – 18.30

Vilda pollinatörer – viktiga, men hotade

Pollinerande insekter har minskat kraftigt och en tredjedel av våra vilda bin är idag rödlistade. Tommy Karlsson från länsstyrelsen berättar här om våra vilda pollinatörer, varför de är så viktiga för oss och hur länsstyrelsen jobbar med insatser för att vända den negativa trenden.

Plats: Scenen, Linköpings huvudbibliotek, Östgötagatan 5, 582 32 Linköping
Tid: kl.18:30 – 19:15
Arrangör: Länsstyrelsen Östergötland och Linköpings stadsbibliotek
Kontaktperson: Carin Ingmarsson: carin.ingmarsson@linkoping.se, 013-20 66 89
Kostnad: Kostnadsfritt

22 maj
Måndag – 18.30

Foto: Alexander Igravsky | pexels.com

Dialogforum: Vad ska vi med skogen till?

Ökad biologisk mångfald i den svenska skogen – hur ser en möjlig färdplan ut?

Inom få områden är konflikten mellan svensk miljörörelse och näringsliv så stark som inom skogsbruket. Skogsnäringen anklagas för att i åratal ha åsidosatt den europeiska artskyddslagstiftningen medan konflikter med grund i frågor om äganderätt och industrins behov av massaved lyfts fram av skogsnäringen. Samtidigt finns en stark rörelse mot ett annat skogsbruk både i debatten och i praktisk tillämpning hos många små och stora skogsägare.

Vid detta seminarium tittar vi närmare på hur den biologiska mångfalden förändrats över tid i den svenska skogen. Utifrån det och utifrån rådande politiska, juridiska och ekonomiska
förutsättningar tittar vi närmare på hur en utveckling mot ett skogsbruk på naturens villkor kan se ut.

Efter inledande presentationer av Karl-Olof Bergman, lektor vid Linköpings Universitet, Rebecka le Moine, biolog och WWFs miljöhjälte 2017 samt David Ek, ekologiledare vid Boxholms Skogar, avslutas kvällen med ett panelsamtal och frågor från auditoriet.

Moderator: Anders Carlsson, Linköpings Naturcentrum

Plats: Linköpings Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, 582 29 Linköping
Tid: kl.18:30 – 20:00
Arrangör: Folkuniversitetet, Linköpings Naturcentrum och EcoSoci
Kontaktperson: Anders Carlsson: anders.carlsson@calluna.se
Kostnad: Kostnadsfritt

22 maj
Måndag – 19.00

Foto: Ogun Caglayan Turkay

Visning av Slottsträdgården med fokus på naturvärden

Guidning av slottsträdgården med fokus på naturvärden. För några år sedan inventerades slottsträdgården med avseende på vedlevande fladdermöss, insekter, kryptogamer och vattendjur i dammen. För fåglar gjordes en sammanställning av de data som var kända. Vid guidningen diskuterar vi värdet av en stängd park jämfört med en som är öppen för allmänheten, fördjupar oss lite i vilka vattendjur som finns, lyssnar efter fåglar, berättar lite om parkens värden för fladdermöss samt diskuterar parkens värde i termer som kontinuitet och landskap. Kulturvärdena berörs i viss mån men fokus ligger på naturvärdena.

Plats: Linköpings Slott, Borggården, S:t Persgatan 3B, 582 28 Linköping (ingång från inre borggården)
Tid: kl.19:00
Arrangör: Naturmiljökonsultbyrån Calluna i samverkan med Länsstyrelsen
Kontaktperson: Håkan Andersson: hakan.andersson@calluna.se
Kostnad: Kostnadsfritt

23-27 maj
23-26 maj 11-00 – 18.00
27 maj 11-00 – 15.00

Utställning i Slöjdgalleriet: Tio mattor av Linn Karlsson

Linn Karlsson arbetar med vävning och är utbildad inom textilt konsthantverk vid Handarbetets Vänner Skola och Konstfack. Hon har rötter i Östergötland och bor och arbetar idag i Malmö, bland annat med att starta upp en KKV (Konstnärernas kollektivverkstad) för vävning, MalmöVÄV. I utställningen Tio mattor visas färgstarka trasmattor i bindningen taqueté, även kallat inslagsförstärkt tuskaft.

Plats: Slöjdgalleriet, Storgatan 41, 582 23 Linköping
Tid: 23 maj – 26 maj kl.11:00 – 18:00, 27 maj kl.11.00 – 15.00
Arrangör: Hemslöjden i Östergötland
Kontaktperson: Disa Bennich: 070-640 01 34, disa.bennich@hemslojdeniostergotland.se
och Hemslöjdsbutiken: 013-12 97 70, butik@hemslojdeniostergotland.se

Kostnad: Kostnadsfritt

23 maj
Tisdag – 18.00

Har du barnarbete i skafferiet? Hur du handlar hållbart och rättvist!

Ingrid Arinell från Fairtrade Sverige talar om de vanligaste problemen när det gäller mänskliga rättigheter och miljö för några av våra vanligaste livsmedel, exempelvis kakao, ris, bananer och kaffe.

Hon berättar om vad certifieringen Fairtrade innebär och ger olika tips på hållbar livsmedelskonsumtion. Både om VAD vi köper och om hur vi använder det vi köpt.

OBS! Föredraget är kostnadsfritt men anmälan krävs!

Plats: Cafe Vetekornet, S:t Persgatan 113, Norrköping 602 33
Tid: kl.18:00 – 19:30
Arrangör: Medborgarskolan
Kontaktperson: Helene Langborg: helene.langborg@medborgarskolan.se, 010-157 54 42
Anmälan: medborgarskolan.se
Kostnad: Kostnadsfritt

24 maj
Onsdag – 11.00

Cykelvänlig arbetsplats

Speakers corner (5 min. pitchar med start varje kvart):

 • Cykelvänligast – Cykelvänlig arbetsplats nationella aktörer kommer
 • Axis – Gott exempel, ger gula cyklar till alla anställda
 • VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) om den senaste cykelforskningen.

Mingelbord:

 • Ericsson – om sitt cykelfrämjande arbete på arbetsplatsen
 • Sportson/Coor- visar årets hetaste cyklar och genomför enklare service
 • LK- utställning cykelbokslut på kuber. Linköpingsinitiativet/Klimatneutrala – Om systerprojekten som ska växla upp Linköpings klimatarbete (Sandra och Cecilia)

Aktivitet:

 • Demo av Ericssons cykelgarage

Övrigt:

 • Wrap från Viktors Bakficka

Plats: Ericsson Mjärdevi, Datalinjen 3, 581 12 Linköping
Tid: kl.11:00 – 13:00
Arrangör: Samarbete mellan Ericsson och Linköpings kommun via Linköpingsinitiativet och Klimatneutrala Linköping.
Kontaktperson: Sandra Viktor: sandra.viktor@linkoping.se
Kostnad: Kostnadsfritt

24 maj
Onsdag – 18.00

Odlaren – En planetskötare?

Med hjälp av två spännande föreläsare dyker vi in i odlarens betydelse för framtidens klimat och hur trädgårdsodlaren kan förbereda sig inför klimatförändringar. Under kvällen lär vi oss om och samtalar kring hur man som trädgårdsodlare kan förbättra jordhälsan i sin trädgård och vilka positiva effekter det kan medföra på såväl den egna livskvaliteten som för biologisk mångfald och vårt gemensamma klimat. Vi ställer oss också frågan: hur ser framtidens klimat ut i Sverige och hur kommer det att påverka mig som småskalig trädgårdsodlare.

Marek Rolenec från FOBO Förbundet Organisk-Biologisk Odling, odlare och självhushållare sen 14 år tillbaka. Även engagerad i FOR Fritidsodlingens Riksorganisation. Marek kommer att föreläsa kring hur du odlar din jord och din egen mat. Hur du skapar den bästa jorden av det som finns i ditt närområde. Med hjälp av täckodling tar du hand om ditt avfall och skapar bra förutsättningar för jordens mikroliv samtidigt som dina växter får den bästa näringen.

I Sverige finns 2,6 miljoner trädgårdar som har en produktionspotential för att producera över 700 000 ton ätliga grödor. Genom att odla en liten del av din egen mat bidrar du till att minska klimatpåverkan, främja den biologiska mångfalden samt att öka din egen matsäkerhet.

Abhay Devasthale är forskningsledare på SMHI och docent vid Stockholms universitet. Hans forskning fokuserar på kartläggning och övervakning av klimatförändringar från rymden med satelliter. Han har ett starkt hobbyintresse för trädgårdsodling (Instagram @joeystradgard). Han kommer att prata om pågående och framtida klimatförändringar i Sverige och dess betydelse för odling. Man får ofta höra att den globala uppvärmningen är bra för odlingen i Sverige. Är det verkligen så? Vilka möjligheter och utmaningar väntar oss? Hur ska vi ta itu med de utmaningar i våra trädgårdar.

Plats: Linköpings Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, 582 29 Linköping
Tid: kl.18:00 – 20:00
Arrangör: Lycke trädgårdsmästare
Kontaktperson: Anna Grimlycke: anna.grimlycke@gmail.com

24 maj
Onsdag – 18.00

Solceller i praktiken

Tom Langborg, systemexpert på Linköpings universitet, berättar om solceller.

Han tar upp:

 • Upphandling
 • Val av storlek
 • Krav
 • Teknik
 • Ekonomi
 • Uppföljning
 • Skötsel

Efter föredraget finns tid för frågor. Vi bjuder på fika!

Plats: Medborgarskolan Norrköping, Tegelängsgatan 11 B, Norrköping 602 28
Tid: kl.18:00 – 19:30
Arrangör: Medborgarskolan
Kontaktperson: Helene Langborg: helene.langborg@medborgarskolan.se, 010-157 54 42
Anmälan: medborgarskolan.se
Kostnad: 95:-

25 maj
Måndag – 09.00

EDAY 2023

Den årliga, regionala konferensen om miljö, ekonomi och utveckling firar tio år med att se både bakåt och framåt. Vi inleder med ett panelsamtal om hur förutsättningarna för miljödrivna affärer förändrats sedan 2014. Därefter får vi inblickar i några av dagens hetaste utmaningar och möjligheter för att under eftermiddagen bjuda in dig som deltagare att vara med och formulera framtidsbilder av ett hållbart Östergötland 2033. Under dagen möter du företagare, forskare, planerare och miljöansvariga från regionala och nationella aktörer.

Huvudtalare är Lena Ek, med regeringens uppdrag att ta fram en nationell bioekonomistrategi och Jakob Trollbäck, designer som gav de globala målen sin utformning och som nu arbetar med projektet Inner Development Goals

Se hela programmet här

Plats: Sankt Larsgatan 44, 582 24 Linköping
Tid: kl.09:00 – 16:15
Arrangör: Cleantech Östergötland, Region Östergötland, Länsstyrelsen, Linköpings Universitet och Vreta Kluster
Kontaktperson: Erik Gotborn: erik.gotborn@regionostergotland.se, 070-090 04 47
Anmälan: simplesignup.se
Kostnad: 475:- (exkl. moms), student 160:- (exkl. moms). (Lunch och fika ingår i deltagaravgiften.)

25 maj
Torsdag – 17.00

Återbruk på Linköpings Naturcentrum

Vi erbjuder möjlighet att jobba med återbruk på två olika sätt.
Ta gärna med en t-shirt att omvandla till något annat användbart.

Sommartider är grilltider – klimatsmarta braständare
Vi behöver tänka klimatsmart även när vi tänder grillen och brasan. Kom och lär dig tillverka klimatsmarta braständare med återbruk av sådant du redan har hemma.

Ett roligt sätt att spara på miljön är att förlänga livet på gamla kläder genom att göra om dem till något nytt. Kom och lär dig vad man kan göra med en gammal t-shirt med hjälp av en sax och lite sytråd!

Plats: Linköpings Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, 582 29 Linköping
Tid: kl.17:00 – 19:00
Arrangör: Studieförbundet Bilda och Studiefrämjandet
Kontaktperson: Mickaela Thilly: 076-549 09 07
Kostnad: Kostnadsfritt (men ta gärna med en gammal t-shirt att återbruka)

25 maj
Torsdag – 18.00

Anna Tarazevich | pexels.com
Visning av bigården
Titta in i ett bisamhälle, smaka honung och få lite insyn i biets värld.

Plats: Linköpings biodlareförening i Linköpings trädgårdsförening, Lasarettsgatan 9, 582 25 Linköping
Tid: kl.18:00 – 20:00
Arrangör: Linköpings biodlarförening
Kontaktperson: Pelle Johansson: 070-884 13 34
Kostnad: Kostnadsfritt

26 maj
Fredag – 08.00

Dialogforum: Vad ska vi med citykärnan till?

Utmaningar och möjligheter med en klimatsmart innerstad

Städernas citykärnor utmanas idag av konkurrens från ytterområdenas köpcentrum och internethandeln. Även om omdaningen för ett mer bilfritt centrum kan ha fördelar för handel och andra verksamheter kan det faktiska genomförandet slå hårt mot enskilda näringsidkare inte minst under långa perioder av ombyggnation.

Hur kan den klimatsmarta innerstaden även bli den attraktiva? Hur kan verksamhetsutövarna i city på ett naturligt sätt inkluderas i planeringen? Och hur parar vi krav på tillgänglighet med ambitioner om fossilfrihet?

Vid detta seminarium får vi höra Jessica Stille Törnqvist, Linköpings Innersta, Sandra Wiktor, Projektledare Klimatneutrala Linköping och Mikael Oskarsson, ICA Supermarket Storgatan presentera. Morgonen avslutas med ett panelsamtal lett av Mats Helander, EcoSoci.

Plats: Linköpings bokhandel, Nygatan 20, 582 19 Linköping
Tid: kl.08:00 – 09:30
Arrangör: Folkuniversitetet, Linköpings Naturcentrum och EcoSoci
Kontaktperson: Ellen Törn: info.linkoping@folkuniversitetet.se
Kostnad: Kostnadsfritt

26 maj
Fredag – 14.00

Skapa med återbruksmaterial tillsammans med konsthantverkare

I Lilla galleriet på Skådebanan kan du komma och prova på att skapa under vägledning av konsthantverkaren Anette Nilsson. Hon visar olika tekniker där man kan skapa med återbruk. Tillsammans tillverkar vi blompinnar, vindspel, förvaringsaskar, små såkrukor och annat skoj som kan användas både ute och inne. Vi använder tex konservburkar, kaviartuber, kapsyler, tygrester, papper och annat som annars brukar hamna i soporna.

Det som deltagarna skapar får de ta med sig hem eller lämna kvar som inspiration till andra. Anette har med sig olika exempel på föremål som skapats av återbruksmaterial för att inspirera och skapar även nytt på plats samt hjälper besökarna att komma igång med sitt eget skapande
.

Plats: Skådebanan Östergötland, Lilla galleriet, Drottninggatan 40, Trädgårdsföreningen, 582 29 Linköping (Östra villan vid Trädgårdsföreningens entré)
Tid: kl.14:00 – 19:00
Arrangör: Skådebanan i samarbete med Hemslöjden i Östergötland
Kontaktperson: Jessica Steje: 076-024 41 61, info@skadebanan.nu
Anmälan: facebook.com
Kostnad: Kostnadsfritt

26 maj
Fredag – 17.00

swinga.coop
Lanseringsfest Smarta kartan

På Smarta Kartan listas allt i Linköping där du kan hyra, byta, låna, ge och få. Det kan handla om saker, mat, kunskap, ytor eller mobilitet. Smarta Kartan visar vägen till en hållbar livsstil, helt enkelt.

Under seneftermiddagen kommer du få upptäcka verktyget och vi berättar om hur och varför det lanseras i Linköping nu och om tjänsterna. Du kommer också få lära känna några verksamheter på kartan och mingla med invånare som är en del av delningskulturen i Linköping. Kom och fira med oss!

Plats: Linköpings Naturcentrum, Lasarettsgatan 1, 582 29 Linköping
Tid: kl.17:00 – 19:00
Arrangör: Samarbete mellan Linköpings kommun, Naturskyddsföreningen och Kollaborativ ekonomi Sverige
Kontaktperson: Sandra Viktor: sandra.viktor@linkoping.se
Kostnad: Kostnadsfrit

27 maj
Lördag – 07.00

Gökotta i Vallaskogen
Vilka fåglar sjunger i Vallaskogen? Ingemar Ander från Linköpings fågelklubb guidar och ger svar på detta. Medtag gärna handkikare och kaffetermos.

Plats: Samling vid Kapellet, Gamla Linköping, i kanten av Vallaskogen
Tid: kl.07:00 – 09:30
Arrangör: Linköpings fågelklubb
Kontaktperson: Ingemar Ander: ingemar.ander43@gmail.com, 076-776 26 68
Kostnad: Kostnadsfritt

27 maj
Lördag – 10.00

Tur För Naturen

Vi tar naturen till parken. Det finns så mycket spännande som händer i naturen och vi välkomnar till en upplevelsedag i Trädgårdsföreningen. Åtta föreningar ordnar tillsammans en aktivitetsslinga där det finns chans att upptäcka, lära, inspireras och testa dina kunskaper om djur och natur.

Ladda ner appen Tipsrundan så kan du testa dina kunskaper om djur och natur och du kan se kartan med alla olika stationer i parken. Frågorna finns också vid stationerna om du hellre deltar analogt. För alla som deltar kommer vi att skänka pengar till Naturarvet som köper och skyddar gammelskogar från avverkning.

Gå vår tur i parken och lär dig om att göra upp eld och laga mat i naturen, leta spår efter djurspår, skapa hem för bin och humlor, gissa vilka svampar som går att äta, plantera frön och mycket annat.

Aktiviteterna anordnas av Linköpings naturföreningar i samverkan för att uppmärksamma Biologiska Mångfaldens dag.

Deltar gör: Naturskyddsföreningen, Linköpings Svampklubb, Linköpings Fågelklubb, Friluftsfrämjandet Linköping, Föreningen Linköpings Ekopark, Linköpings Biodlareförening, Östergötlands Naturalhistoriska förening samt Svenska Rovdjursföreningen

Plats: Linköpings trädgårdsförening, Lasarettsgatan 9, 582 25 Linköping
(Trädgårdsföreningen, vår tur startar vid parkleken och sträcker sig söder ut mot Naturcentrum och tillbaka mot parkens mitt.)
Tid: kl.10:00 – 15:00
Arrangör: Åtta naturföreningar i samverkan: Naturskyddsföreningen, Linköpings Svampklubb, Linköpings Fågelklubb, Friluftsfrämjandet Linköping, Föreningen Linköpings Ekopark, Linköpings Biodlareförening, Östergötlands Naturalhistoriska förening samt Svenska Rovdjursföreningen.
Kontaktperson: Peter Henriksson: peter.henriksson@rovdjur.se
Kostnad: Kostnadsfritt

27 maj
Lördag – 10.00

Skapa med återbruksmaterial tillsammans med konsthantverkare

I Lilla galleriet på Skådebanan kan du komma och prova på att skapa under vägledning av konsthantverkaren Anette Nilsson. Hon visar olika tekniker där man kan skapa med återbruk. Tillsammans tillverkar vi blompinnar, vindspel, förvaringsaskar, små såkrukor och annat skoj som kan användas både ute och inne. Vi använder tex konservburkar, kaviartuber, kapsyler, tygrester, papper och annat som annars brukar hamna i soporna.

Det som deltagarna skapar får de ta med sig hem eller lämna kvar som inspiration till andra. Anette har med sig olika exempel på föremål som skapats av återbruksmaterial för att inspirera och skapar även nytt på plats samt hjälper besökarna att komma igång med sitt eget skapande
.

Plats: Skådebanan Östergötland, Lilla galleriet, Drottninggatan 40, Trädgårdsföreningen, 582 29 Linköping (Östra villan vid Trädgårdsföreningens entré)
Tid: kl.10:00 – 15:00
Arrangör: Skådebanan i samarbete med Hemslöjden i Östergötland
Kontaktperson: Jessica Steje: 076-024 41 61, info@skadebanan.nu
Anmälan: facebook.com
Kostnad: Kostnadsfritt

27 maj
Lördag – 11.00

Cykelkorgsloppis i Trädgårdsföreningen

Cykelkorgsloppis i Rotundan – packa cykeln med saker du vill sälja och cykla till Linköpings gröna oas (yta max 2×2 m).

Plats: Rotundan i Linköpings trädgårdsförening, Lasarettsgatan 9, 582 25 Linköping
Tid: kl.11:00 – 15:00
Arrangör: Trädgårdsföreningens samverkansaktörer: Designbutiken och formgivarkollektivet Sandbäcksgatan 2A, Hyresgästföreningen, Linköpings Naturcentrum, Linköpings biodlareförening, Linköpings kommun, Skådebanan Östergötland, Studiefrämjandet, Team Valla, Tropikhuset kök & café, Växtcentrum, Östergötlands museum
Kontaktperson: Pablo von Eckardstein: info@jarneken.se, tel 070-879 64 69
Kostnad: Kostnadsfritt