Linköpings Naturcentrum
Lasarettsgatan 1
582 29 Linköping
linkopingsnaturcentrum@calluna.se
Telefon: 013-20 62 68

Direktnummer
Lokalbokning: 076-836 49 08
Trädgårdsmästare Klas Schlichting: 076-133 01 31
Verksamhetschef Lotta Lindström: 076-836 49 08

Öppet: Måndag – fredag kl.12.30-16.30