Linköpings Naturcentrum
Lasarettsgatan 1
582 29 Linköping
linkopingsnaturcentrum@calluna.se
Telefon: 013-20 62 68

Öppettider
Måndag – Fredag kl. 12:30 – 16:30
OBS! Vecka 28-31 endast trädgården öppen. Måndag – Torsdag kl. 12:30 – 16:30

Direktnummer
Lokalbokning: 010-303 91 49
Naturskolepedagog: Mickaela Thilly, 010-303 91 61, mickaela.thilly@calluna.se
Trädgårdsmästare: Klas Schlichting, 010-303 91 43, klas.schlichting@calluna.se
Verksamhetschef: Anders Carlsson: 010-303 91 00, anders.carlsson@calluna.se