Linköpings Naturcentrum
Lasarettsgatan 1
582 29 Linköping
linkopingsnaturcentrum@calluna.se
Telefon: 013-20 62 68

Direktnummer
Lokalbokning: 076-836 49 08
Verksamhetschef Lotta Lindström: 076-836 49 08

Öppet: Lokalen är stängd tillsvidare pgr. av pandemin. Däremot kan du nå oss på telefonen.